คู่มือการทำงาน

คู่มือ
คู่มือการพัฒนาระบบ
ผังบัญชี
แบบประเมินกองคลังและทรัพย์สิน
คู่มือการปฎิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่กองคลังและทรัพย์สิน
คู่มือการใช้งาน Krungthai Corporate Online
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

Link ค้นหาข้อมูลพร้อมจ่าย BUU-ERP (สำหรับบุคลากร)