ค้นหาหมายเลขครุภัณฑ์ (สำหรับเลือกชื่อบัญชีเพื่อใช้ในระบบ 3 มิติ)

ค้นหาจากหมายเลขครุภัณฑ์เดิม :  

ลำดับที่
ประเภท
ชนิด
หมายเลขครุภัณฑ์ใหม่
หมายเลขครุภัณฑ์เดิม
หน่วยงาน