ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้ง และฟอนต์ TH Sarabun NEW

โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, 10 และ 11
โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI
Updated 03/11/2022
ฟอนต์ TH Sarabun NEW
คู่มือการตั้งค่าเพื่อ Allow PDF ใน Google Chrome สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการลงโปรแกรม BUU-ERP

1. ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง

2. กรณีที่เครื่องผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์ TH Sarabun NEW จะไม่สามารถแสดงรายงานได้ ให้ติดตั้งฟอนต์เพื่อแสดงรายการที่สมบูรณ์ 

(หากไม่ทราบว่าเครื่องที่ใช้งานมีฟอนต์ TH Sarabun NEW หรือยัง ให้ติดตั้งฟอนต์อีกครั้ง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.