ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้ง และฟอนต์ TH Sarabun NEW

โปรแกรม : คลิกเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งโปรแกรม

ฟอนต์ TH Sarabun NEW  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดฟอนต์

 

ขั้นตอนการลงโปรแกรม BUU-ERP

1. ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง

2. กรณีที่เครื่องผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์ TH Sarabun NEW จะไม่สามารถแสดงรายงานได้ ให้ติดตั้งฟอนต์เพื่อแสดงรายการที่สมบูรณ์ 

(หากไม่ทราบว่าเครื่องที่ใช้งานมีฟอนต์ TH Sarabun NEW หรือยัง ให้ติดตั้งฟอนต์อีกครั้ง)

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.