กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

——————————–

  ตามที่สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.