วิดีโอการฝึกอบรมภาพรวมของระบบ SAP


สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถทำการ login โดยใช้ email มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคลิกที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1nWMO25Zk0qlmZ-5zjO_8eMfBKXeg68cH?usp=sharing

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.