กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0416/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ประเภทสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด ดัง เอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.