ขั้นตอนขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด10% สำหรับนิสิตปี 1 เข้าtcas รอบ1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว

ขั้นตอนการขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
(สำหรับนิสิตปี 1 เข้า TCAS รอบที่ 1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว)

รายละเอียดฉบับเต็ม https://reg.buu.ac.th/anno/05535-att.pdf

สอบถามข้อมูลที่กองคลังและทรัพย์สิน เบอร์โทร 038-102143, 038-102144, 038-102146, 038-102156, 038-102159, 038-102164, 038-102168

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.