วิทยาลัยนครพนมศึกษาดูงานที่กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา