ค้นหาข้อมูลการจ่ายเงิน BUU-ERP

ค้นหาชื่อผู้สั่งจ่าย : ค้นหาวันที่จ่าย :
หมายเหตุ : ร้านค้า / บริษัท จะได้รับเงินภายในวันที่จ่ายเงิน/โอนเงิน สามารถตรวจสอบวัน/เดือน/ปี รอบการโอนเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิกที่นี่ !!
ชื่อเจ้าหนี้ ชื่อผู้ได้รับเงินโอน หน่วยงาน วันที่จ่ายเงิน/โอนเงิน รายละเอียด เลขที่ใบส่งของ จำนวนเงิน

จำนวนผู้เข้าชม : 1