ค้นหาครุภัณฑ์ (สำหรับเลือกชื่อบัญชีเพื่อใช้ในระบบสามมิติ)

ค้นหาลักษณะครุภัณฑ์ :  

ลำดับที่
ประเภท
ชนิด
ลักษณะ
1.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ ตู้หยอดเหรียญจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัย
2.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร
3.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ Chiller
4.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่น
5.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟท์ ลิฟท์
6.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
7.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู ประตู
8.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ป้าย ป้าย
9.
ครุภัณฑ์สำนักงาน นาฬิกา นาฬิกา
10.
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา) โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)
11.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
12.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
13.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่าน สว่าน(ยกเลิก)
14.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
15.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดี compact disc
16.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน เสารับสัญญาณอินฟาเรดสำหรับไมโครโฟนไร้สาย
17.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องล้างฟิล์ม
18.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โปรเจคเตอร์ ปากกา wireless สำหรับโปรเจคเตอร์
19.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องกรอเทป เครื่องกรอเทป
20.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว
21.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดระดับเสียงแบบตัวเลข
22.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าPH
23.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดอ่านค่าอุณหภูมิจากหัววัด
24.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงยูวี - วิสิเบิล
25.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องหาลักษณะทางแสงของอัญมณี
26.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย
27.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความทนทานต่อการเจ็บปวด
28.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจี้ เครื่องจี้จมูก
29.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้ม(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องต้ม(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
30.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้ามจับ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
31.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
32.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเครื่องกำเนิดแสงอุลตราไวโอเลต
33.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพระบบประสาทตา
34.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นของผิวหนัง
35.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล้องส่อง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
36.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องไบโอพลาสมา
37.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
38.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสูบ(วิทยาศาสตร์) เครื่องสูบ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
39.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องรามานสเปกโตรสโคป
40.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือเทียบสีเคมี เครื่องมือเทียบสีเคมี
41.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ระบบ RO Membrane สำหรับผลิต Potable Water
42.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
43.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ยาสลบ เครื่องให้ยาสลบ
44.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ
45.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แว่นตาเลเซอร์
46.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ถังเก็บเชื้อเพลิง
47.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องล้างชาม เครื่องล้างชาม
48.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น
49.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบ ไมโครเวฟ
50.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องพิมพ์แบบ เครื่องพิมพ์แบบ
Total Record : Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] Next>>