กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมกันคิดจากสิ่งที่ทำ นำสู่ความสำเร็จ ด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา” วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก


กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตารางรถคันที่ ๑ ถึง ๔


 

Comments are closed.