คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.