คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการคำนวณและบันทึกบัญชีดอกผล เงินทุนประจำเดือนและประจำไตรมาส, ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มผังบัญชีเงินบริจาค

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.