แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้

Comments are closed.