ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพานำโดย นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินและนางสาวช่อทิพย์  ตรีเพชรสมาคุณ หัวหน้าบัญชีและพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่ นายแจ็ค มินทร์  อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่นายสมพล  เอกธีระจิตต์ กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคาร IT Professional Tower ถนนพระรามที่สาม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ

ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

Comments are closed.