ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับพัสดุ

ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้

แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้