ข่าวข้อมูลผู้ขาย

กองคลังและทรัพย์สิน ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ ดังนี้

1.แบบฟอร์มข้อมูลผู้ขาย

2.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย

3.แบบฟอร์มข้อมูลหลักบุคลากร

4.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักบุคลากร

5.แบบฟอร์มยกเลิกเอกสาร 3 มิติ

6.แบบฟอร์มขอรายงาน 3 มิติ

7.แบบฟอร์มเพิ่มชื่อ/เปลี่ยนสิทธิ์/ยกเลิก ผู้ใช้ในระบบบัญชีสามมิติ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ finance.buu.ac.th

หากหน่วยงานยังใช้แบบฟอร์มเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2555 กองคลังและทรัพย์สินจะส่งเอกสารคืนให้ส่วนงานแก้ไขทันที

Misoprostol

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

อ่านข่าวทั้งหมด >>

ข่าวรับสมัครงาน

 

อ่านข่าวทั้งหมด >>

Aciclovir

cvs Prilosec