ค้นหาครุภัณฑ์ (สำหรับเลือกชื่อบัญชีเพื่อใช้ในระบบสามมิติ)

ค้นหาลักษณะครุภัณฑ์ :  

ลำดับที่
ประเภท
ชนิด
ลักษณะ
1.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มโครงเหล็ก โครงอลูมิเนียมสำหรับติดตั้งระบบไฟเพื่อการแสดง
2.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบตรวจจับควันความไวสูง
3.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ ตู้หยอดเหรียญจำหน่ายกระดาษชำระและผ้าอนามัย
4.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
5.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบชุมสายโทรศัพท์ ระบบชุมสายโทรศัพท์
6.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ เครื่องควบคุมการทำงานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
7.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องยกโทรทัศน์ เครื่องยกโทรทัศน์
8.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
9.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ฐานรองนั่ง ฐานรองนั่ง
10.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ Chiller
11.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร
12.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น เครื่องดูดฝุ่น
13.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟท์ ลิฟท์
14.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู ประตู
15.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ป้าย ป้าย
16.
ครุภัณฑ์สำนักงาน นาฬิกา นาฬิกา
17.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหว
18.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องวัดระยะ
19.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปิดฝา เครื่องปิดฝาจีบ
20.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา(ใช้ในปี 40-51)
21.
ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา) โต๊ะ(ครุภัณฑ์การศึกษา)
22.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องรวมสัญญาณความถี่ เครื่องรวมสัญญาณความถี่สูง
23.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดลองศึกษาการสูญเสียพลังงานการไหลในท่อ
24.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดรถยนต์จำลอง ชุดรถยนต์จำลอง แบบปีกนก
25.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถราง รถราง
26.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์
27.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ
28.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง สว่าน สว่าน(ยกเลิก)
29.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คีม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) คีม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
30.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ ระบบชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ
31.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องแจ้งเตือนระบบทำงานเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า เครื่องแจ้งเตือนระบบทำงานเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
32.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียง
33.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดี compact disc
34.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ใช้ในปี 40-51)
35.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายสัญญาณทีวี เครื่องขยายสัญญาณทีวีรวมย่าน
36.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดควัน เครื่องกำเนิดควัน
37.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน เสารับสัญญาณอินฟาเรดสำหรับไมโครโฟนไร้สาย
38.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดควบคุมเลนส์
39.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดไฟแฟลช
40.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องล้างฟิล์ม เครื่องล้างฟิล์ม
41.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องกรอเทป เครื่องกรอเทป
42.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด เครื่องกระจายและขยายสัญญาณวิดีโอ (ครุภัณฑ์โฆษณา)
43.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โปรเจคเตอร์ ปากกา wireless สำหรับโปรเจคเตอร์
44.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรวมสัญญาณภาพ เครื่องรวมสัญญาณภาพ
45.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว
46.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจี้ เครื่องจี้จมูก
47.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้ม(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องต้ม(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
48.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์
49.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือเทียบสีเคมี เครื่องมือเทียบสีเคมี
50.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ยาสลบ เครื่องให้ยาสลบ
51.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถังเก็บเชื้อเพลิง ถังเก็บเชื้อเพลิง
52.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องปั๊ม(วิทยาศาสตร์ฯ)
53.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสูบ(วิทยาศาสตร์) เครื่องสูบ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
54.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องตัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
55.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือศัยกรรม เครื่องมือศัยกรรม
56.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดระดับเสียงแบบตัวเลข
57.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้นกำเนิดแรง ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน
58.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องพิมพ์เท้า
59.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้ามจับ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
60.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ เครื่องเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ
61.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ออสซิลโลสโคป ออสซิลโลสโคป
62.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าPH
63.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างความถี่สูง เครื่องล้างความถี่สูง
64.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องรามานสเปกโตรสโคป
65.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดอ่านค่าอุณหภูมิจากหัววัด
66.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
67.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงยูวี - วิสิเบิล
68.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปั๊มสุญญากาศชนิดใช้หลักการสูบน้ำหมุนวน
69.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเครื่องกำเนิดแสงอุลตราไวโอเลต
70.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพระบบประสาทตา
71.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องหาลักษณะทางแสงของอัญมณี
72.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องทำความสะอาดด้วยอัลตราโซนิค
73.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับความชื้นของผิวหนัง
74.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หุ่นวิทยาศาสตร์การแพทย์ หุ่นจำลองอาหาร
75.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย
76.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โต๊ะการแพทย์ ชุดโต๊ะตรวจ
77.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล้องส่อง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
78.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชั้นวาง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชั้นวาง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
79.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้และก๊าซมลพิษจากปล่องระบาย
80.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ระบบ RO Membrane สำหรับผลิต Potable Water
81.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโกลนพลอย เครื่องโกลนพลอย
82.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โปรแกรม(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) โปรแกรมจำลองสรีรวิทยา
83.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องละลาย เครื่องละลาย(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
84.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดกล้อง ชุดกล้อง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
85.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความทนทานต่อการเจ็บปวด
86.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ
87.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องไบโอพลาสมา
88.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร ระบบแยกสาหร่ายด้วยฟองอากาศ
89.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แว่นตาเลเซอร์
90.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฝึก ชุดเครื่องฝึกความแข็งแรงของกล้าม
91.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตอนุภาค เครื่องผลิตอนุภาคซับไมครอน
92.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฝึก เครื่องฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อ
93.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องกดนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว
94.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดอุปกรณ์วัดและประเมินความสามารถในการเคลื่อนไหว
95.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องล้างชาม เครื่องล้างชาม
96.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบ ไมโครเวฟ
97.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น ตู้ทำน้ำเย็น
98.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์น้ำ คูลเลอร์น้ำ
99.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หุ่นโชว์เสื้อผ้า หุ่นโชว์เสื้อผ้า
100.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำ รถโมบายชุดกรองสระว่ายน้ำ
101.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องพิมพ์แบบ เครื่องพิมพ์แบบ
102.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล เครื่องจักรกล
103.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล เครื่องจักรไอน้ำ
104.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องคว้าน เครื่องคว้าน
105.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำ/ดูดเฟือง เครื่องทำเฟือง
106.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกว้าน เครื่องกว้าน
107.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องโม่/ย่อยหิน เครื่องโม่หินโรงงาน
108.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มน้ำมันไฟฟ้า เครื่องปั๊มน้ำมันไฟฟ้า
109.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องหยอดน้ำมัน เครื่องหยอดน้ำมัน
110.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจีย/ตัด เครื่องเจีย/ตัด
111.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสอบเทียบ เครื่องสอบเทียบ
112.
ครุภัณฑ์โรงงาน รอก รอกไฟฟ้า
113.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องจักรกล เครื่องกลึง(ครุภัณฑ์โรงงาน)
114.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ จักรยานทดสอบสมรรถภาพ แบบแอนแอโรบิค
115.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องเดิน วิ่ง ฝึกระบบไหลเวียน
116.
ครุภัณฑ์กีฬา รถโรยปูน รถโรยปูน
117.
ครุภัณฑ์กีฬา กระถางคบเพลิง กระถางคบเพลิง
118.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีดันอากาศคู่
119.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย อุปกรณ์ยืดคลายกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
120.
ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม ชิงช้า
121.
ครุภัณฑ์กีฬา เสาตะกร้อ เสาตะกร้อ
122.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ ขั้นบันไดสระว่ายน้ำ
123.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องเจาะสำรวจ เครื่องเจาะสำรวจ
124.
ครุภัณฑ์สำรวจ ไม้วัดระดับ ไม้วัดระดับ
125.
ครุภัณฑ์สำรวจ เป้าสำรวจ เป้าสำรวจ
126.
ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจ ขาตั้งกล้องสำรวจ
127.
ครุภัณฑ์อาวุธ ปืน ปืน
128.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีเขย่า เชคเกอร์
129.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องคีย์บอร์ด เปียโน
130.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร มงกุฎยอดซัดชาตรีนาง
131.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร เกี้ยวยอด จอนหู
132.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด ซึง
133.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี โทนชาตรี
134.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบนำเสนอข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบนำเสนอข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์
135.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปากกาดิจิตอล
136.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
137.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์จัดเก็บLog Fileระบบเครือข่าย
138.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์ให้บริการระบบโดเมนเนม
139.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายรองรับไฟเบอร์
140.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เครื่องพิมพ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
141.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับระดับกระแสไฟ เครื่องปรับระดับกระแสไฟ
142.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า
143.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
144.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ ซอฟต์แวร์(ยกเลิกห้ามใช้ตั้งแต่ปี 53 เป็นต้นไป)
145.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สายจากส่วนกลาง (Wireless Controller)
146.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch)
147.
ครุภัณฑ์สนาม อัฒจันทร์แบบพับเก็บได้ อัฒจันทร์แบบพับเก็บได้
148.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเก็บขยะ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)
149.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องปฎิบัติการ FabLab
150.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง แท่นบูชา(สิ่งปลูกสร้าง)
151.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิส 2โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
152.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานอเนกประสงค์ ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
153.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามบาสเกตบอล ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
154.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สะพาน
155.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สระว่ายน้ำ(วิทยาเขตจันทบุรี)
156.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์ประตูเข้าออกมหาวิทยาลัย
157.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนทดลองสัตว์ปีกระบบ Evaporative cooling system
158.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ท่อระบบสูบน้ำทะเล
159.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน(สำนักคอมพิวเตอร์ไป QS1)
160.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงยิมอเนกประสงค์
161.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ร้านค้าตลาดแสงจันทร์
162.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วคอนกรีต
163.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงประลองใหม่(คณะวิศวกรรมศาสตร์)
164.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ป้อมยาม
165.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามบาสเกตบอล
166.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง(ป้าย) ป้ายชื่อคณะวิทยาศาสตร์
167.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อัฒจันทร์
168.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย บ้านพักคนงาน 2 ชั้น 20 ห้องนอน
169.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 1 จำนวน 40 ห้อง)
170.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลรำลึก
171.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคาร Business Unit
172.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ คณะโลจิสติกส์
173.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารบูรณาการ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ (สติล คุณปลื้ม)
174.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ
175.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
176.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนโรงเรียนสาธิต
177.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(ศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์)
178.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารห้องสมุดโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
179.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารฉลองราชย์ 50 ปี
180.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลบำเพ็ญ 3
181.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารปฏิบัติการทางการเกษตร
182.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักเทาทอง 2
183.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น โรงครัว
184.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 4
185.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารศิลปะ
186.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเก็บของ(โรงเรียนสาธิต)
187.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารปฏิบัติงาน งานสวนและสิ่งแวดล้อม
188.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน(ใช้ปี40-51)
189.
ครุภัณฑ์สำนักงาน หุ่นมาสคอต หุ่นมาสคอต
190.
ครุภัณฑ์สำนักงาน กระถาง กระถาง
191.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ เครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ
192.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดแสดงนิทรรศการ ฉากแบล็คดร็อป (Popup)
193.
ครุภัณฑ์สำนักงาน รูปหล่อแบบลอยตัว พระอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
194.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่นั่งประจำการสำหรับรักษาความปลอดภัย ที่นั่งประจำการสำหรับรักษาความปลอดภัย
195.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ลิฟท์ ระบบควบคุมการใช้งานลิฟท์ (ACCESS CONTROL FOR ELEVATOR)
196.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องทดสอบสัญญาณโทรศัพท์
197.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอ่านบาร์โค๊ต เครื่องอ่านบาร์โค๊ต(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
198.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเคลือบบัตร เครื่องเคลือบบัตร
199.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ ตู้(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
200.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ
201.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ เครื่องฟอกอากาศ
202.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรุกระดาษไข เครื่องปรุกระดาษไข
203.
ครุภัณฑ์สำนักงาน กระดาน กระดาน (ครุภัณฑ์สำนักงาน)
204.
ครุภัณฑ์สำนักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง ม่านปรับแสง
205.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู ชุดระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ(สแกนนิ้วมือ)
206.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แผงกั้นห้อง (Partition) ฉากกั้น
207.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พระพุทธรูป หมอชีวกโกมารภัจจ์
208.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่แขวน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) ที่แขวนหนังสือพิมพ์
209.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา โปรแกรมควบคุมการสอนภาษา
210.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปิดฝา เครื่องปิดฝากระป๋อง
211.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตะแกรงคัดขนาด ชุดตะแกรงคัดขนาด
212.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องตัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เครื่องตัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)
213.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดเก็บพลังงาน ชุดเก็บพลังงาน
214.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องกัด เครื่องกัด
215.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องถ่ายบล็อกดูดลมอัตโนมัติ เครื่องถ่ายบล็อกดูดลมอัตโนมัติ
216.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปั๊มทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดปั๊มไฮดรอลิค
217.
ครุภัณฑ์การศึกษา รถเข็น(ครุภัณฑ์การศึกษา) รถเข็น(ครุภัณฑ์การศึกษา)
218.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องรีด เครื่องรีดร้อน
219.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึก ชุดฝึก
220.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)
221.
ครุภัณฑ์การศึกษา กระจก กระจกเงาห้องนาฎศิลป์
222.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเช็ค เครื่องเช็คพลอย
223.
ครุภัณฑ์การศึกษา แท่นรองเครื่องยนต์ แท่นรองเครื่องยนต์
224.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เวอเนียร์ คาลิปเปอร์
225.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการการไหล และการควบคุมระดับของของเหลว ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการการไหล และการควบคุมระดับของของเหลว
226.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
227.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา บ่ออ่านหนังสือ
228.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของไจโรสโคป
229.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท ชุดสัญญาณป้อนกลับทางชีวภาพและระบบประสาท(bio feedback and neuro feedback)
230.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องระบบเก็บตัวอย่างข้อมูล เครื่องระบบเก็บตัวอย่างข้อมูล
231.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องวัดระดับ
232.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดแบบทดสอบ ชุดแบบทดสอบทางจิตวิทยา
233.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถยนต์
234.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พื้นปูกระบะ พื้นปูกระบะ
235.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหว่านปุ๋ย
236.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องยกร่อง เครื่องยกร่อง
237.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบ/ปั๊มน้ำ
238.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับข้าว เครื่องคัดข้าวสาร
239.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์
240.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องกระทุ้งดิน เครื่องกระทุ้งดิน
241.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องพ่นสี เครื่องพ่นสี
242.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รางน้ำ รางน้ำ
243.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องปรับระนาบผิว เครื่องปรับระนาบผิว
244.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงเหล็กกันสาด โครงเหล็กกันสาด
245.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือไสเหล็ก เครื่องมือไส
246.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
247.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องถอดเทป เครื่องถอดเทป
248.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง ลำโพง
249.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ไมโครโฟน
250.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ/ส่งสัญญาณ เครื่องรับ/ส่งสัญญาณ
251.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับแต่งภาพ/เสียง เครื่องปรับแต่งภาพ/เสียง
252.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า
253.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟแวร์สำหรับควบคุมการทำงาน ระบบสตูดิโอเสมือนจริงพร้อมซอฟแวร์สำหรับควบคุมการทำงาน
254.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดควบคุมไฟ(สำหรับห้องสตูดิโอ)
255.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉาย เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ
256.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอรับภาพ จอรับภาพ
257.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ โทรทัศน์
258.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้(ครุภัณฑ์โฆษณา) ตู้(ครุภัณฑ์โฆษณา)
259.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขาตั้ง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ขาตั้ง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
260.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เลนส์(ครุภัณฑ์โฆษณา) เลนส์(ครุภัณฑ์โฆษณา)
261.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องแปลงสัญญาณ(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) เครื่องแปลงสัญญาณวีดีโอเป็นคอมพิวเตอร์
262.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องควบคุมกล้อง เครื่องควบคุมกล้อง
263.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดล้อเลื่อนขาตั้งกล้อง
264.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจี้ ยกเลิก
265.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเจาะ เครื่องเจาะ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
266.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
267.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือเติมน้ำยา เครื่องมือเติมน้ำยา
268.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท
269.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตักตะกอน เครื่องตักตะกอน
270.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องให้ออกซิเจน
271.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอกซเรย์
272.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์
273.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องฆ่าเชื้อ
274.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องปั่นตกตะกอน
275.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ ชุดเก็บข้อมูลภาคสนาม
276.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ มาตรวัดความดัน/ความลึก
277.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนำทาง-กำหนดตำแหน่ง เครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลก (Handheld GPS)
278.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถังกรอง ถังกรองทราย
279.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกำเนิดโอโซน เครื่องกำเนิดโอโซน
280.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฟัง เครื่องฟังเสียงหลอดเลือด
281.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจวินิจฉัย(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
282.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าของสารละลาย(ไทเทรต)
283.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเฝ้าและติดตาม
284.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์)
285.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเป่าลมร้อน(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
286.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูด โถดูดความชื้น
287.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูด เครื่องช่วยดูด จ่ายของเหลวโดยใช้รวมกับไปเปต
288.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องสับผสมแบบกระทะ
289.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดย้ายสาร ชุดย้ายสารจากเจคไปสู่เมมเบรน
290.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล้องสเตอริโอ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
291.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจ่ายแสงยูวี เครื่องจ่ายแสงยูวี
292.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปั๊มดูดจ่ายสารละลายแบบรีดท่อ (Peristaltic Pump)
293.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (HUMAN VIBRATION MONITOR)
294.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องกลั่นไนโตรเจน
295.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ชุดถ่ายภาพดิจิตอล
296.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ชุดทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองของตัวกระตุ้น
297.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดเครื่องมือแพทย์(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
298.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบน้ำ(สระว่ายน้ำ)
299.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้แช่(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิต่ำ (Deep Freezer)
300.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกสารที่เป็นของเหลวความดันสูง
301.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพิ่มปริมาณ เครื่องมือเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ
302.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแยกสารโครมาโทรกราฟีแบบคอลัมน์
303.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
304.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้ควบคุมความชื้น
305.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์บำบัด
306.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดวิเคราะห์สารชนิดฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรด
307.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) ถังก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
308.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี ชุดทำเครื่องประดับแบบอีนาเมล
309.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ(EMG)
310.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ระบบกรองน้ำทะเลด้วย RO Membrane
311.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดฝึกและประเมินพัฒนาการเด็กทางกายภาพบำบัด
312.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอัดอากาศ เครื่องอัดอากาศ
313.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ
314.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้ม(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องอังไอน้ำ
315.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องนวด
316.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์
317.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องผสมเลือด
318.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า เครื่องซักผ้า
319.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า เครื่องอบผ้า
320.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตียงนอน เตียงนอน
321.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) ตู้(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
322.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องทำน้ำอุ่น
323.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์สำหรับงานครัว อ่างล้างจานสแตนเลส
324.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าว หม้อหุงข้าวแบบใช้แก๊ส
325.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องชงกาแฟ เครื่องชงกาแฟ
326.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องผลิตน้ำแข็ง เครื่องผลิตน้ำแข็งเกล็ด
327.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องล้างขวด เครื่องล้างขวดน้ำดื่มแบบอัตโนมัติ
328.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซุ้ม ซุ้มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
329.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์สำหรับงานครัว ชั้นวาง(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
330.
ครุภัณฑ์โรงงาน ตู้อบเครื่องรัก ตู้อบเครื่องรัก
331.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม เครื่องเป่าลม
332.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก เครื่องตัดเหล็ก
333.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องถอดและต่อโซ่ เครื่องถอดและต่อโซ่
334.
ครุภัณฑ์โรงงาน มอเตอร์หินเจีย หินเจียไฟฟ้า
335.
ครุภัณฑ์โรงงาน แท่งเทียบ แท่งเทียบมาตรฐาน
336.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา เตียงนวดทดสอบสมรรถภาพ
337.
ครุภัณฑ์กีฬา แทรมโปลิน แทรมโปลิน
338.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องซิทอัพหน้าท้อง
339.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ลู่วิ่ง
340.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีบริหารไหล่
341.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีดันราวยกตัวคู่
342.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีแกว่งตัว
343.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ ลู่แข่งขันแบบตัดคลื่น
344.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย จักรยานวัดงาน
345.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดการกระโดดสูง
346.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องกรรเชียงบก
347.
ครุภัณฑ์สำรวจ อากาศยานไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับแบบ Multi Rotor
348.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดนตรีเขย่า ทรัมโบริน
349.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด อูคูเลเล่
350.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่า ปี่
351.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ ปิคโคโล
352.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร มงกุฎทองนาง
353.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร รัดเกล้ายอด
354.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเคาะ ไวบราโฟน
355.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเคาะ มาริมบา
356.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด สะล้อ
357.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล ระบบประชุมทางไกล
358.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต ระบบตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต
359.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ระบบกักลมเย็นแบบcold containment
360.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สำรองข้อมูล (แม่ข่าย)
361.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Unmanagement
362.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายและสลับสัญญาณ
363.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องหยอดเหรียญงานพิมพ์อัตโนมัติ เครื่องหยอดเหรียญงานพิมพ์อัตโนมัติ
364.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Data Acquistion)
365.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนอเนกประสงค์ทางการเกษตร
366.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนสุกร
367.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเลี้ยงแกะ
368.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเก็บขยะ
369.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง เสาธง(สิ่งปลูกสร้าง)
370.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามบาสเกตบอลและสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
371.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามตะกร้อ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
372.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้ว (สิ่งปลูกสร้าง)
373.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงสูบน้ำ วิทยาเขตจันทบุรี
374.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา(ข้างอาคาร ICT)
375.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าเขตที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร บริเวณทางเข้าหมู่บ้านด้านหลังมหาวิทยาลัย
376.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงยิมมวย
377.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานกิจกรรมนิสิต
378.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง เขื่อนกันดิน
379.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบให้น้ำอัตโนมัติ
380.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงพลศึกษา
381.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานเพาะเลี้ยงหอยหวานและบ่อพักน้ำ
382.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วคอนกรีตบริเวณหลังหอพัก 50 ปี เทาทอง
383.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์
384.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ตู้แสดงพันธุ์สัตว์ทะเล
385.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามตะกร้อ 3 สนาม
386.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถยนต์ของอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล (โรงจอดรถยนต์ สำหรับบุคลากร 28 คัน)
387.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง(ใช้ในปี 40-51)
388.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงอาหาร
389.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคา
390.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย 2 (ดร.เสนาะ อูนากูล)
391.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร(มีชัย ฤชุพันธ์2)
392.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
393.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียน JIP
394.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานบ้านพักรับรอง
395.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ วิทยาเขตจันทบุรี
396.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
397.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
398.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเทคโนโลยีทางการศึกษา
399.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางทะเล(วิทยาเขตจันทบุรี)
400.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารมหิตลาธิเบศร
401.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคารเรียนรวม 3)
402.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 2
403.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 5
404.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารโภชนาคาร
405.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิตโรงพยาบาลฉะเชิงเทราคณะพยาบาลศาสตร์
406.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์
407.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารอเนกประสงค์ (วิทยาเขตสระแก้ว)
408.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น บ่อพักน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มและอาคารอเนกประสงค์ ระยะที่1
409.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ถนน
410.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดกระจกเงา ชุดกระจกเงา
411.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณโทรศัพท์ระบบไอพี
412.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (เครื่องตอกบัตร)
413.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ซุ้มโครงเหล็ก ซุ้มโครงเหล็ก
414.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องเจาะกระดาษ
415.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ กรอบรูป
416.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องแปลภาษา เครื่องแปลภาษา
417.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจร
418.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่แขวน(ครุภัณฑ์สำนักงาน) ที่แขวนเสื้อ
419.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ถ้วยรางวัล ถ้วยรางวัล
420.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องอินเตอร์คอม (intercom)
421.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับคนเข้า-ออก เครื่องกั้นทางเดินแบบ3ขา
422.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์
423.
ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะ โต๊ะ(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
424.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
425.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอัดสำเนา เครื่องอัดสำเนา
426.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขัดพื้น เครื่องขัดพื้น
427.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ภาพเขียน , แผนที่ ภาพเขียน
428.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แผงกั้นห้อง (Partition) แผงกั้นห้อง (Partition)
429.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ถาดรองน้ำแสตนเลส (ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ)
430.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แผงกั้นห้อง (Partition) ฉากเลื่อน
431.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องตรวจสอบภายใน
432.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ อุปกรณ์และแผนที่ประกอบเครื่องมือฝึกจำลองการเดินเรือ
433.
ครุภัณฑ์การศึกษา ระบบนวัตกรรมการศึกษา ระบบนวัตกรรมการศึกษา
434.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดบ่อบอลปิรามิด
435.
ครุภัณฑ์การศึกษา ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับชิ้นงาน
436.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณสำหรับ Strain Gauge
437.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดฝึกทดลองระบบควบคุมอัตโนมัติและสื่อสารในงานอุตสาหกรรม
438.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับการเดินเรือ ชุดปล่อยแพอัตโนมัติ
439.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดฝึกทักษะ ชุดฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ
440.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถอีแต๋น รถอีแต๋น
441.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง แม่แรง แม่แรง
442.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องขัดสีรถยนต์ เครื่องขัดสีรถยนต์
443.
ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์การเกษตร(ใช้ในปี 40-51)
444.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊ม/เติมอากาศ เครื่องปั๊ม/เติมอากาศ
445.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นยา
446.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์
447.
ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ชุดอนุบาล
448.
ครุภัณฑ์การเกษตร สปริงเกอร์ สปริงเกอร์
449.
ครุภัณฑ์การเกษตร รถเข็น(ครุภัณฑ์การเกษตร) รถเข็น(ครุภัณฑ์การเกษตร)
450.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ใบมีดดันดินหน้า
451.
ครุภัณฑ์การเกษตร มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า
452.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดกระเบื้อง เครื่องตัดกระเบื้อง
453.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมคอนกรีต เครื่องผสมคอนกรีต
454.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือทดลองคอนกรีต เครื่องมือทดลองคอนกรีต
455.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน เครื่องตบดิน
456.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม ชุดกระจายสัญญาณโทรทัศน์
457.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับ/ส่งสัญญาณ เสารับสัญญาณภาพและเสียง
458.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องควบคุมแสงสว่าง
459.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องหรี่ไฟ
460.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือนภัย สัญญาณเตือนภัย
461.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) ตู้(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)
462.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง
463.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้แผงไฟ ตู้แผงไฟ
464.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า
465.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องอัดและขยายภาพ เครื่องอัดและขยายภาพ
466.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โปรเจคเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์
467.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์กระจายเสียง แมกกะโฟน(โทรโข่ง)
468.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดตัดต่อวิดีโอ ชุดตัดต่อวิดีโอ
469.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดี ป้ายแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์ชนิดแอลอีดี (ไฟวิชั่น)
470.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด กล้องสำหรับจับภาพกระดาน
471.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องวัดแสงสำหรับถ่ายภาพยนต์และวิดีโอ
472.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุม อุปกรณ์ควบคุมไร้สาย สำหรับระบบประชุมทางไกล
473.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแสดงภาพ ป้ายบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LED Full Color Outdoor)
474.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดเชื่อมต่อกล้อง (Rigs)
475.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง หมวกสายตรวจจราจรติดกล้อง
476.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงการแพทย์ เตียงการแพทย์
477.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูด เครื่องดูด(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
478.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์
479.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โซเดียมแลมพ์ โซเดียมแลมพ์
480.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย
481.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
482.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฟัง เครื่องฟัง
483.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเติมคลอรีน เครื่องเติมคลอรีนอัตโนมัติ
484.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดวัดอุณหภูมิ ความดัน และคุณสมบัติอื่นๆของอากาศ
485.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โครงเหล็ก(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) โครงเหล็ก(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
486.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพสำหรับชุดดำน้ำลึก
487.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
488.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องซีลปิดปากถุง เครื่องซีลปิดปากถุง ระบบไดเร็กฮีตเตอร์
489.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องถ่ายภาพเจล
490.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้นกำเนิดแรง เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
491.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ชุดล้างกลับเครื่องกรองตะกอนอัตโนมัติ
492.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสั่นเพื่อผสมสารให้เข้ากัน
493.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องแยกชนิดของเม็ดเลือดด้วยไฟฟ้า
494.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ ชุดเครื่องมือตรวจทางทวาร
495.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ
496.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกใบหน้าหัก
497.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจ
498.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อัลตร้าซาวน์
499.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องจี้
500.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกรอนิ่ว
501.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระแทกนิ่ว
502.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ เครื่องควบคุมอากาศ(ใช้กับชุดดำน้ำ)
503.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องแยกสารพันธุกรรม
504.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวดูดปล่อยสารละลาย(ไปเปต)
505.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อ่าง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
506.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
507.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดตรวจสอบดิน
508.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อะกาโรสเจลอิเร็คโทรโฟไรซิส อะกาโรสเจลอิเร็คโทรโฟไรซิส แบบแนวนอน
509.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดสี(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
510.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเก็บตัวอย่าง ชุดเก็บตัวอย่างพยาธิและแมลง
511.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจาก เครื่องผลิตน้ำปราศจากไอออน
512.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องหาจุดหลอมเหลว
513.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอ่านไมโครเพลท เครื่องอ่านไมโครเพลท
514.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุม ชุดเชื่อมต่อระหว่างตัวควบคุมของเครื่องกับชุดคอมพิวเตอร์
515.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั๊มวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระบอกสูบปั๊มมือ (Piston Hand Pump Kit)
516.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดรีดน้ำเชื้อโค
517.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการเรืองแสงของสารละลาย
518.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หม้อนึ่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
519.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการละลายของยาเม็ด
520.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องสกัดสารต่อเนื่อง
521.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ
522.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
523.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเพิ่มอุณหภูมิ
524.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ตู้บ่มเชื้อ
525.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องซีลสูญญากาศ
526.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ
527.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ชุดทดลองแคลอรีมิเตอร์
528.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างทำความสะอาด เครื่องล้างทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์โดยใช้คลื่นความถี่(Ultrasonic Cleaner)
529.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดวิเคราะห์ไขมัน
530.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบบควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
531.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ
532.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดกำจัดไอกรด ชุดกำจัดไอกรด
533.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
534.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล่องสำหรับใส่อุปกรณ์ กล่อง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
535.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดสาธิตการเกิดอุบัติเหตุ
536.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดกระแสน้ำแบบ 3 แกน
537.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดวัดค่าการซึมผ่านของแก๊ส
538.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด ชุดกล้องผ่าตัด
539.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตะแกรงล้างแผล
540.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องฝึกฝน
541.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องพ่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
542.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดกล่องติดตามวัตถุ ชุดกล่องติดตามวัตถุ
543.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
544.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องช่วย(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
545.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบจัดและจ่ายยา
546.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องจ่าย
547.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยใส่ท่อ
548.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ตู้แช่อาหาร
549.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงข้าว หม้อไฟฟ้า
550.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องเป่าลมมือ เครื่องเป่าลมมือ(งานบ้านงานครัว)
551.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ราวตากผ้า ราวตากผ้า
552.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มตราดุน เครื่องปั๊มตราดุน
553.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องกลั่น เครื่องกลั่น
554.
ครุภัณฑ์โรงงาน มอเตอร์หินเจีย มอเตอร์หินเจีย
555.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องลอกบัว เครื่องลอกบัว
556.
ครุภัณฑ์โรงงาน ปากกามิลลิ่งพร้อมจานหมุน ปากกามิลลิ่งพร้อมจานหมุน
557.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก เครื่องตัดไฟเบอร์
558.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ชุดอุปกรณ์วัดการกระโดดพร้อมโปรแกรมแสดงผล
559.
ครุภัณฑ์กีฬา ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ชุดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
560.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ม้า อุปกรณ์ม้า
561.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา เบาะกระโดดสูง
562.
ครุภัณฑ์กีฬา สตาร์ทติ้งบล็อก สตาร์ทติ้งบล็อก
563.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ ที่เก็บลู่
564.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ แป้นกลับตัว
565.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องจับเวลา เครื่องจับเวลาดิจิตอล
566.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา ใบพายเรือกรรเชียง
567.
ครุภัณฑ์กีฬา แท่น(ครุภัณฑ์กีฬา) แท่น(ครุภัณฑ์กีฬา)
568.
ครุภัณฑ์สำรวจ ครุภัณฑ์สำรวจ(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์สำรวจ(ใช้ในปี 40-51)
569.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องกำหนดพิกัด เครื่องกำหนดพิกัด
570.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด กระจับปี่
571.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสี ซอ
572.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด แบนโจ
573.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ ฟรุท
574.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์(ใช้ในปี 40-51)
575.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ศีรษะโขนละคร ศีรษะโขนละคร
576.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) ตู้แอมป์กีตาร์
577.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ไซโลโฟน ไซโลโฟน เสียงอัลโต
578.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดีด ไหซอง
579.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) กระเดื่องกลองชุด
580.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี กล็อคเคนสปิล
581.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเตือนภัยบุกรุก ระบบเตือนภัยบุกรุก
582.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องติดตั้งและลบสัญญาณ เครื่องติดตั้งและลบสัญญาณ
583.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องทำบาร์โค๊ต เครื่องทำบาร์โค๊ต
584.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย Access Point
585.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์แม่ข่าย
586.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (แม่ข่าย)
587.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองความจำ จานแม่เหล็กบันทึกข้อมูลชนิดภายนอก(External Harddisk)
588.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) กระดานเมาส์ปากกา
589.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
590.
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์
591.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
592.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องถ่ายเอกสาร (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
593.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามวอลเลย์บอล ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
594.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถบัส(หลังคณะวิศวกรรมศาสตร์)
595.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
596.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วรอบอาคารการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
597.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
598.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำ
599.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง เสาไฟฟ้า
600.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ทางเดินพร้อมหลังคาคลุม
601.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ถังเก็บน้ำหอสูง
602.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สระว่ายน้ำ
603.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเพาะเลี้ยงและอนุบาลหอยหวาน
604.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน(อาคารเรียนรวม 1 กับอาคารเรียนรวม)
605.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมทางเดินระหว่างศูนย์กิจกรรม
606.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
607.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำสนามเทนนิส
608.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หอพระประจำมหาวิทยาลัย
609.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา และอัฒจันทร์ (บางแสน)
610.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำชั่วคราว(ร.ร.สาธิตฯ)
611.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์
612.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 2 จำนวน 40 ห้อง)
613.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากร (ร.ร.สาธิต1)
614.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พัก 5 คูหา(ร.ร.สาธิตฯ)
615.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย บ้านพัก
616.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสุขศึกษาและพลศึกษา(ร.ร.สาธิตฯ)
617.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
618.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการอัญมณีและเครื่องประดับ
619.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์
620.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักหอสมุด
621.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนรวมโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
622.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
623.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์
624.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศึกษาศาสตร์
625.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลพัฒนา
626.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน โรงปฏิบัติการสูญญากาศและฟิล์มบาง
627.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์วิจัย (สระแก้ว)
628.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลบำเพ็ญ 1
629.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 6
630.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 9
631.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 10
632.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเก็บพัสดุ
633.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต 4 ชั้น (วิทยาเขตจันทบุรี)
634.
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์ ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์
635.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
636.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แท่น(ครุภัณฑ์สำนักงาน) แท่นสำหรับวางเสาธง
637.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องอ่านบาร์โค๊ต เครื่องอ่านและเขียนบัตร/ใช้อ่านบัตรนักเรียน เป็นไมโครชิพ
638.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ที่นั่งพระ ที่นั่งพระ
639.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายในห้องเรียน
640.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเรียงกระดาษ/เข้าเล่ม เครื่องเรียงกระดาษ/เข้าเล่ม
641.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เคาน์เตอร์ เคาน์เตอร์
642.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม พัดลม
643.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดับเพลิง เครื่องดับเพลิง
644.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พรม พรม
645.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดฝึกนิวเมติกส์ไฟฟ้า
646.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องปิดฝา เครื่องตอกจุกไวน์
647.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโครงกระดูก ชุดโครงกระดูก
648.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องรีด เครื่องรีดดิน
649.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเขียนตัวอักษร เครื่องเขียนตัวอักษร
650.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอี้นักเรียน
651.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เครื่องควบคุมกระบอกสูบไฮดรอลิกส์
652.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดหล่อ ชุดหล่อกำมะถัน หัวลูกปูนทดสอบกำลังอัด
653.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก
654.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์
655.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เครื่อง CNC
656.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดฝึกทดลองวิศวกรรมการบำรุงรักษา
657.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดลองโครงข่ายท่อ
658.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือ เรือ
659.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถไฟฟ้า รถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า
660.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องรดน้ำ เครื่องรดน้ำ
661.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ แท่นเติมอากาศใต้น้ำ
662.
ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ชุดปลูกระบบ NFT
663.
ครุภัณฑ์การเกษตร ชุดปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ชุดปลูกระบบ Substrate Drip irrigation Syatem
664.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องกรองน้ำชนิดกรองทราย(สำหรับสัตว์น้ำ) เครื่องกรองน้ำชนิดกรองทราย(สำหรับสัตว์น้ำ)
665.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ ผานพรวน
666.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊ม/เติมอากาศ ชุดน้ำพุทุ่นลอย
667.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องบดย่อยกิ่งไม้ เครื่องบดย่อยกิ่งไม้
668.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตีเส้น เครื่องตีเส้น
669.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องถอดเทป เครื่องถอดรหัสเสียง
670.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไฟส่องเวที ชุดไฟสตูดิโอ
671.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)
672.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า
673.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล เครื่องวิเคราะห์โปรโตคอล
674.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องวัดสี(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)
675.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
676.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดพัฒนา Wireless ชุดพัฒนา Wireless Sensor Network
677.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เบรกเกอร์
678.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงปรับแรงดัน
679.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดความถี่ เครื่องกำเนิดความถี่
680.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องลดทอนสัญญาณแสง เครื่องลดทอนสัญญาณแสง
681.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไฟใต้น้ำ(สำหรับสระว่ายน้ำ) ไฟใต้น้ำพร้อมหม้อแปลงและชุดต่อไฟ(สระว่ายน้ำ)
682.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม ปีกเสาส่งสัญญาณ
683.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเล่น เครื่องเล่น/บันทึก
684.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องตัดต่อภาพ เครื่องตัดต่อภาพ
685.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด
686.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องนำเสนอ เครื่องนำเสนอ
687.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกภาพ
688.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์แปลงความละเอียดสัญญาณภาพ อุปกรณ์แปลงความละเอียดสัญญาณภาพ
689.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ กล้องถ่ายภาพยนต์
690.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดรางเลื่อนแขวนโคมไฟ
691.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน
692.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอบแอมโมเนีย
693.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างเข็มฉีดยา เครื่องล้างเข็มฉีดยา
694.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เปล
695.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนึ่ง เครื่องนึ่ง
696.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(ใช้ในปี 40-51)
697.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเขย่า เครื่องเขย่า(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
698.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนับ เครื่องนับ(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
699.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
700.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างทำความสะอาด เครื่องอำนวยความสะดวกในการล้างกล้องส่องตรวจ
701.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนำทาง-กำหนดตำแหน่ง เครื่องนำทาง (Navigator device)
702.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องส่องหลอดลมคอ
703.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ ชุดส่องตรวจตาและหู
704.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ ชุดส่องหลอดลม
705.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบท่อก๊าซ ระบบท่อก๊าซทางการแพทย์
706.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หมอนยางพารา
707.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเป็นกรด-เบส
708.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว ถังบรรจุไนโตรเจนเหลว
709.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องบันทึกสัญญาณไฟฟ้าทางสมอง
710.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์สำหรับฝึกกล้ามเนื้อ
711.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ปืนเป่าลม(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
712.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ คานไม้(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
713.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตาข่ายสปริง(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
714.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องควบคุมการฉีดยา
715.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องรัดห้ามเลือด
716.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตัดสับเนื้อ
717.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงเหล็กสำหรับออกกำลังกาย
718.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้อบลมร้อน
719.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องบดเนื้อเยื่อ
720.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอุ่นสไลด์
721.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า
722.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องลดความดันพร้อมชุดควบคุม เครื่องลดความดันพร้อมชุดควบคุม
723.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสง เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตราไวโอเลตวิสิเบิลชนิดลำแสงคู่
724.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
725.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดการหมุนแสง เครื่องวัดการหมุนแสงโพลาไรเซชั่น
726.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือศึกษาการหดตัวของเนื้อเยื่อ เครื่องมือศึกษาการหดตัวของเนื้อเยื่อสัตว์
727.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สเปกโทรโฟทอมิตรี เครื่องสเปกโทรโฟทอมิตรี
728.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบจำลอง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดแบบจำลองปิรามิดอาหาร
729.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดตะกั่ว(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดตะกั่ว(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
730.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับตู้ปลาใหญ่
731.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณกากและเยื่อใย
732.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูด ชุดเครื่องดูดสุญญากาศ
733.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องลดความชื้น
734.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ชุดกรองยาฉีด
735.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์ ชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์
736.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สว่าน(ครุภัณฑ์การแพทย์)
737.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องลดขนาด
738.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องทำแห้ง
739.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย
740.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้ดูดควัน
741.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และควบคุม ชุดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และควบคุม
742.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบล้าง ระบบล้าง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
743.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระเทาะ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช
744.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความลึกของน้ำ
745.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องเป่าฟิล์ม
746.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือถ่างกระดูกช่วงอก
747.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอบ
748.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบบรรจุน้ำดื่ม ระบบบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติ
749.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องผลิตออกซิเจน
750.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หัวกล้องดิจิตอล หัวกล้องดิจิตอลพร้อมชุดเชื่อมต่อสัญญาณและกล่องกระจายสัญญาณภาพ
751.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ
752.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจและปอด
753.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต
754.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการสำหรับฝึกฝนทักษะการวินิจฉัยโรคด้วยการคลำและฟัง
755.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเผาลูบไฟฟ้า เครื่องเผาลูบไฟฟ้า
756.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ใช้ในปี 40-51)
757.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะ(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) โต๊ะ(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
758.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตารีด เตารีด
759.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องรีดผ้า เครื่องรีดผ้า
760.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องพ่น หัวพ่นไฟ
761.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำเหรียญกษาปณ์ เครื่องทำเหรียญกษาปณ์
762.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน เครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน
763.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำ/ดูดเฟือง เครื่องดูดเฟือง
764.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องโม่/ย่อยหิน เครื่องย่อยหิน
765.
ครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์โรงงาน(ใช้ในปี 40-51)
766.
ครุภัณฑ์กีฬา เสาประตูโกล์ฮอกกี้ เสาประตูโกล์ฮอกกี้
767.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ชุดวัดประสิทธิภาพและทักษะในการเคลื่อนไหวของนักกีฬา
768.
ครุภัณฑ์กีฬา แป้นบาสเกตบอล แป้นบาสเกตบอล
769.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีม้าโยกคู่
770.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีลู่เดินคู่
771.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา แหลน
772.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดความอ่อนตัวด้านหน้า
773.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ
774.
ครุภัณฑ์สำรวจ โซ่ลาน โซ่ลาน
775.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องบินบังคับวิทยุ เครื่องบินบังคับวิทยุแบบ 4 ใบพัด
776.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดีด กู่เจิง
777.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดสี ดับเบิลเบส
778.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด แมนโดลิน
779.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ คราริเนท
780.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าทองเหลือง ยูโฟเนียม
781.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) ไม้คฑา
782.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร
783.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ขาตั้ง(ครุภัณฑ์ดนตรี) ขาตั้ง(ครุภัณฑ์ดนตรี)
784.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) ตั่งไม้
785.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
786.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade
787.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านข้อมูล เครื่องอ่านข้อมูล
788.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
789.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ตู้(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
790.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เราท์เตอร์ (Router)
791.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แผงวงจรสำหรับ Switch Management
792.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล อุปกรณ์ประชุมทางไกลผ่านจอ
793.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบป้องกัน ระบบป้องกันสแปมเมลล์
794.
ครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามประเภทปีนป่าย
795.
ครุภัณฑ์สนาม เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามประเภทม้าโยก
796.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
797.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานรมย์มณี โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
798.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ถังน้ำคอนกรีต
799.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ฐาน(สิ่งปลูกสร้าง)
800.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารนันทนาการ
801.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงพลศึกษา 2 (โรงยิมอเนกประสงค์)
802.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องสำหรับกรรมการสนามฟุตซอล
803.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานคอนกรีต
804.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน(หอ 16 กับหอ 17)
805.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงคัดแยกขยะรีไซเคิล
806.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมทางเดิน(วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์)
807.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ระบบน้ำทิ้งของห้องครัว
808.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วเหล็ก(หอพักนิสิตพยาบาล)
809.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิส 2 สนาม
810.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา (ร.ร.สาธิตฯ)
811.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ศาลาพักผู้โดยสาร
812.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย 1 (ดร.เสนาะ อูนากูล)
813.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร(มีชัย ฤชุพันธ์1)
814.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารหอพักบุคลากร B (วิทยาเขตสระแก้ว)
815.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารหอพักนิสิต D วิทยาเขตสระแก้ว
816.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดบุคลากร E1 วิทยาเขตสระแก้ว
817.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารหอพักนิสิต C วิทยาเขตสระแก้ว
818.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี
819.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารคณะเภสัชศาสตร์
820.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงานอธิการบดี(ภปร.)
821.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักคอมพิวเตอร์
822.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติงานทางศิลปกรรม 2 หลัง
823.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
824.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
825.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
826.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน
827.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 14
828.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 50 ปีเทา ทอง
829.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเก็บเครื่องปั่นไฟ อาคารท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
830.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักเทา-ทอง3
831.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิตแพทย์
832.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น โรงงานช่างและโรงจอดรถ ด้านหลังมหาวิทยาลัย
833.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ทางลาดเหล็ก ทางลาดเหล็ก
834.
ครุภัณฑ์สำนักงาน บันไดเลื่อน บันไดเลื่อน
835.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับคนเข้า-ออก เครื่องนับคนเข้า-ออก โดยใช้แสงอินฟราเรด
836.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ
837.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ เครื่องควบคุมทางเข้า-ออกห้องสมุด(ประตูสัญญาณ RFID)
838.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
839.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ชุดระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ
840.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู ชุดระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ(บัตรผ่าน)
841.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบกระดิ่งสัญญาณบอกเวลา
842.
ครุภัณฑ์สำนักงาน กล่องเหล็ก ตะกร้าเหล็ก
843.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ เครื่องโทรศัพท์
844.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับธนบัตร
845.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
846.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ภาพเขียน , แผนที่ แผนที่
847.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แผงปิดประกาศ แผงปิดประกาศ
848.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่
849.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบดับเพลิง
850.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์เสริมทักษะการฟัง
851.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา โปรแกรมชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เรียน
852.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ Process Control Technology Temperature
853.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศ
854.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ
855.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ชุดคอนโซนควบคุมความเร็วของเรือและหางเสือเรือ
856.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพีแอลซี เครื่องพีแอลซี
857.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดจำลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) หุ่นจำลองโครงสร้างโลก
858.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ
859.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องสแกนวัตถุ เครื่องสแกนวัตถุ3มิติ
860.
ครุภัณฑ์การศึกษา เตาเผา(ครุภัณฑ์การศึกษา) เตาเผาไฟฟ้า
861.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ลดขนาดอนุภาคสารด้วยคลื่นความถี่สูง อุปกรณ์ลดขนาดอนุภาคสารด้วยคลื่นความถี่สูง
862.
ครุภัณฑ์การศึกษา สนามพื้นไม้สำหรับหุ่นยนต์ สนามพื้นไม้สำหรับหุ่นยนต์
863.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตัวต่อพัฒนากล้ามเนื้อ
864.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดลองแรงที่เกิดจากของไหลพุ่งกระทบฉากกั้น
865.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เครื่องวัดความเร็วรอบ
866.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดหล่อ เครื่องหล่อชิ้นงาน
867.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดวิเคราะห์(ครุภัณฑ์การศึกษา) เครื่องวิเคราะห์ค่าความร้อนจำเพาะ
868.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดรถยนต์จำลอง ชุดรถยนต์จำลอง แบบปรับแกนล้อ
869.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(ใช้ในปี 40-51)
870.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องยนต์ เครื่องยนต์
871.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องนำทางบนถนน เครื่องติดตามรถยนต์ (GPS)
872.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องหั่นย่อย เครื่องหั่นย่อย
873.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง
874.
ครุภัณฑ์การเกษตร ตู้(ครุภัณฑ์การเกษตร) ตู้(ครุภัณฑ์การเกษตร)
875.
ครุภัณฑ์การเกษตร กระเช้าเหล็ก กระเช้าเหล็ก
876.
ครุภัณฑ์การเกษตร กระชัง(อวนลอย) กระชัง(อวนลอย)
877.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเชื่อมโลหะ เครื่องเชื่อมโลหะ
878.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า
879.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องโม่หิน เครื่องโม่หิน
880.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตอกเข็ม เครื่องตอกเข็ม
881.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รั้ว (ครุภัณฑ์) รั้ว (ครุภัณฑ์)
882.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตะแกรงเหล็กกันลูกซอฟท์บอล ตะแกรงเหล็กกันลูกซอฟท์บอล
883.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องสัญญาณเตือนภัย เครื่องสัญญาณออดตัวควบคุมอัตโนมัติไฟฟ้า
884.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ระบบภาพและเสียงห้องประชุม
885.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องอัดสำเนาเทป เครื่องอัดสำเนาเทป
886.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุ-เทป-ซีดี วิทยุ-เทป-ซีดี
887.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า โคมไฟ
888.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สปอตไลท์ สปอตไลท์
889.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้า ชุดไฟแสงต่อเนื่อง
890.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เมนเสียงตามสาย
891.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
892.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน แท่นชาร์จแบตเตอรี่สำหรับไมโครโฟนไร้สาย
893.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดรถรางถ่ายภาพ
894.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง ชุดกล้องติดรถยนต์
895.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดประมวลผลการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ ชุดประมวลผลการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์
896.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องกระจายสัญญาณ(สำหรับห้องสตูดิโอ)
897.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง กล้อง(ถ่ายรูป)
898.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด ระบบซ้อนตัวอักษรกราฟฟิค
899.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์กระจายเสียง ระบบสื่อสาร (Intercom)
900.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์กระจายเสียง เครื่องประมวลเสียง
901.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จอแสดงภาพ จอแสดงภาพแอลซีดี
902.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุม กล้องถ่ายทอดสัญญาณ สำหรับระบบประชุมทางไกล
903.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องทำสำเนาแผ่น เครื่องทำสำเนาแผ่น
904.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
905.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
906.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ยูนิตทำฟัน ยูนิตทำฟัน
907.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องระเหยของเหลว เครื่องระเหยของเหลว
908.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์
909.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ หุ่นวิทยาศาสตร์การแพทย์ หุ่น (การแพทย์)
910.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดึง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องดึง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
911.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องต้นกำเนิดแรง เครื่องต้นกำเนิดแรง 2 ทิศทาง
912.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดความชื้น
913.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หมวกสำหรับวัดสัญญาณไฟฟ้าทางสมอง
914.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดยึดตัวผู้ป่วยในการทำผ่าตัดหลัง (Spinal Frame)
915.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ดำน้ำ ถังดำน้ำ
916.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฟอกเลือด เครื่องฟอกเลือดไตเทียม
917.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความดันโลหิต
918.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องทำสูญญากาศด้วยน้ำ
919.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ กล้องวัดความเค็ม
920.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อ่างควบคุมอุณหภูมิ
921.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา เครื่องเคาะสัญญาณเวลา (tape timer)
922.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) แผ่นให้ความร้อนพร้อมเครื่องกวนสารโดยใช้แม่เหล็ก(Hot Plate Stirrer)
923.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องช่วยพยุง(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
924.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ
925.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน
926.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดึงคอ-ดึงหลัง
927.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เลนส์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
928.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ วงล้อบริหารข้อ-ไหล่
929.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทำความเย็น เครื่องทำความเย็น
930.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กรง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) กรงสำหรับรมยาสัตว์ทดลอง
931.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำ
932.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ หัววัดอุณหภูมิชนิดเทอร์โมคอปเปอร์
933.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ แท่นพิมพ์ฝ่าเท้า
934.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี เครื่องมือตรวจคุณสมบัติทางกายภาพของอัญมณี
935.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบจำลอง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) โมเดลเพศศึกษา
936.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดดัชนีการหักเหของแสง
937.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงใกล้หรือแสงใต้แดง
938.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกทางไฟฟ้าด้วยเจล (Gelelectrophoresis)
939.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์ ชุดอุปกรณ์ผสมเทียม
940.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)
941.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องเรียงแคปซูล
942.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องผสมยางและพลาสติก
943.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง เครื่องกรองทรายพร้อมมาตรวัดความดัน
944.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความแข็งของเม็ดยา
945.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสร้างความถี่วิทยุเพื่อทำผ่าตัด
946.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดเครื่องมือหาจุดเดือดจุดหลอมเหลวของสาร
947.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเคลือบฟิล์มเม็ดยา เครื่องเคลือบฟิล์มเม็ดยา
948.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวบีบปิดขวดแบบมือจับ
949.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทำต้นแบบแม่พิมพ์ เครื่องทำต้นแบบแม่พิมพ์
950.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดฝึกวิเคราะห์ตรวจสอบการติดตั้ง
951.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทำคลื่น เครื่องทำคลื่น
952.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องยูวี วีส สเปคโตรโฟโตมิเตอร์
953.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของสาร
954.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเปลี่ยนถ่ายกรงหนู
955.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องไตเตรท
956.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบบจำลอง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) โมเดลอาหาร
957.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฐานยิงจรวด ฐานยิงจรวด
958.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน
959.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบชั้นวางยา
960.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสแกนใบหน้าวัดอุณหภูมิ
961.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบ เตาอบ
962.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว) รถเข็น(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
963.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้า เครื่องสลัดผ้า
964.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์สำหรับงานครัว ระบบจ่ายแก๊ส
965.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กี่ทอผ้า กี่ทอผ้า
966.
ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดเครื่องมือช่าง ชุดเครื่องมือช่าง
967.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว
968.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตีตราและอัดแบบ เครื่องตีตราและอัดแบบ
969.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องชุบผิวโลหะ เครื่องชุบผิวโลหะ
970.
ครุภัณฑ์โรงงาน เตาเคลือบ/หลอมโลหะ เตาเคลือบโลหะ
971.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องดัดโลหะ เครื่องดัดโลหะ
972.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์
973.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน
974.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม
975.
ครุภัณฑ์โรงงาน ทั่งระดับเหล็ก ทั่งระดับเหล็ก
976.
ครุภัณฑ์โรงงาน โครงสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงาน โครงสำหรับเคลื่อนย้ายชิ้นงานทดสอบขนาดใหญ่
977.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มลม เครื่องปั๊มลม(ครุภัณฑ์โรงงาน)
978.
ครุภัณฑ์โรงงาน สว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน) สว่าน(ครุภัณฑ์โรงงาน)
979.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวิ่ง
980.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องตัดสินไฟฟ้า (ดาบสากล) เครื่องตัดสินไฟฟ้า Scoring Machine
981.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ นาฬิกาวัดอัตราการเต้นหัวใจ
982.
ครุภัณฑ์กีฬา บ๊อกซ์สแตนด์ บ๊อกซ์สแตนด์
983.
ครุภัณฑ์กีฬา จักรยานออกกำลังกาย จักรยานออกกำลังกาย
984.
ครุภัณฑ์กีฬา เหล็กยกน้ำหนัก เหล็กยกน้ำหนัก
985.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์บาร์ อุปกรณ์บาร์
986.
ครุภัณฑ์กีฬา เสาวอลเลย์ เสาวอลเลย์
987.
ครุภัณฑ์กีฬา ตะกร้าใส่อุปกรณ์กีฬา รถเข็นตะแกรงเหล็กมีล้อเลื่อน
988.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานียันอากาศคู่
989.
ครุภัณฑ์กีฬา เสาเทนนิส เสาเทนนิส
990.
ครุภัณฑ์กีฬา เสาแบตมินตัน เสาแบตมินตัน
991.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดแรงบีบมือ
992.
ครุภัณฑ์สำรวจ กล้องสำรวจ กล้องสำรวจ
993.
ครุภัณฑ์สำรวจ หลัก หลักขาวแดง
994.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี กรับ
995.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ฉิ่ง
996.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ระนาด
997.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี กระจังโหม่ง
998.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี กลอง
999.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่า ขลุ่ย
1000.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ เรคคอเดอร์
1001.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร กระบังหน้าเงิน
1002.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ไซโลโฟน ไซโลโฟน เสียงไซปราโน
1003.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องคีย์บอร์ด เครื่องคีย์บอร์ด
1004.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์
1005.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์วาดเขียนบนคอมพิวเตอร์
1006.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลงานรักษาความปลอดภัย เครื่องเก็บรวบรวมข้อมูลงานรักษาความปลอดภัย
1007.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
1008.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
1009.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1010.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
1011.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1012.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์สลับสัญญาณ
1013.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบป้องกันการโจมตีบนเครือข่าย(Intrusion prevention system) - IPS
1014.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนบาร์โค๊ด เครื่องสแกนบาร์โค๊ด(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
1015.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) แผงวงจรสำหรับติดต่อกับอุปกรณ์สลับสัญญาณชุมสายชุดเก็บข้อมูล
1016.
ครุภัณฑ์สนาม ครุภัณฑ์สนาม(ใช้ในปี2540-2551) ครุภัณฑ์สนาม(ใช้ในปี2540-2551)
1017.
ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินราชพัสดุ ที่ดินราชพัสดุ
1018.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์/จักรยาน
1019.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามฟุตบอล โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1020.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามแฮนด์บอล โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1021.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงซ้อมดนตรี
1022.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิส
1023.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ท่อระบบระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
1024.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิส วิทยาเขตจันทบุรี
1025.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ร้านกาแฟ อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
1026.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเปตอง
1027.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามชมพูพันธ์ทิพย์
1028.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ถังเก็บน้ำประปาพร้อมระบบสูบจ่าย
1029.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หลังคาคลุมลานเพาะเลี้ยง
1030.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โครงหลังคาที่จอดรถ
1031.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา (วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)
1032.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานรมณีย์
1033.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง เจ้าที่(ศาล)
1034.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่จอดรถจักรยานยนต์(คณะสหเวชศาสตร์)
1035.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามกีฬา (สระแก้ว)
1036.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดพักอาศัย 3 (ดร.เสนาะ อูนากูล)
1037.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารหอพักบุคลากร A (วิทยาเขตสระแก้ว)
1038.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 4 จำนวน 40 ห้อง)
1039.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ อาคาร B
1040.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารคหกรรม(ร.ร.สาธิตฯ)
1041.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารโรงฝึกงาน(ร.ร.สาธิตฯ)
1042.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
1043.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารโสมรบัณฑิตวิทยาลัย
1044.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสถาบันศิลปวัฒนธรรม
1045.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์รวมกิจการนิสิต
1046.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารฟิสิกส์
1047.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสิรินธร
1048.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
1049.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสนับสนุนการจัดการศึกษา (วิทยาเขตสระแก้ว)
1050.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและวัฒนธรรม มูลนิธิอนันต์ อนันตกูล
1051.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลบำเพ็ญ 2
1052.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์
1053.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 11
1054.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเอ็กซเรย์สำหรับเครื่อง CT-SCAN
1055.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ศูนย์จำหน่ายเอกสารสถาบันภาษา
1056.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารวิจัยทางการแพทย์
1057.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารลานรมณีย์
1058.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต 1 หอชาย (วิทยาเขตจันฯ)
1059.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารสโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
1060.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ไฟฉุกเฉิน ไฟฉุกเฉิน
1061.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบท่อ ระบบท่อระบายอากาศ
1062.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบท่อ ระบบท่อส่งลม
1063.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติ เครื่องเย็บเอกสารอัตโนมัติ
1064.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องติดสติ๊กเกอร์ เครื่องติดสติ๊กเกอร์
1065.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดควบคุมกลางเรียกพยาบาล ชุดควบคุมกลางเรียกพยาบาลแบบโต้ตอบ
1066.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดกดบัตรคิว ชุดกดบัตรคิว
1067.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เสาสัญญาณไฟจราจร เสาสัญญาณไฟจราจร
1068.
ครุภัณฑ์สำนักงาน โมเดลอาคาร โมเดลอาคาร
1069.
ครุภัณฑ์สำนักงาน รถเข็นพัสดุ รถเข็นพัสดุ
1070.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบ(สำนักงาน) ระบบตรวจสอบ(สำนักงาน)
1071.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีด
1072.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรสาร เครื่องโทรสาร
1073.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
1074.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องบันทึกเงินสด
1075.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ ถังน้ำ
1076.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
1077.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดแสดงนิทรรศการ เฟรมอลูมิเนียม
1078.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา ระบบจัดการบริหารข้อสอบ
1079.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว ชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว
1080.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ชุดฝึกจำลองการเดินเรือบนสะพานเดินเรือ ชุดฝึกจำลองการเดินบนสะพานเดินเรือสำหรับผู้ฝึกสอนและผู้เข้ารับการฝึก
1081.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องถ่ายภาพความร้อน
1082.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดทดสอบกังหันน้ำแบบหลายชนิด Multi Turbine Test
1083.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ดินสอมินิ
1084.
ครุภัณฑ์การศึกษา ตู้(ครุภัณฑ์ศึกษา) ตู้(ครุภัณฑ์การศึกษา)
1085.
ครุภัณฑ์การศึกษา แท่นพิมพ์เอชชิ่ง แท่นพิมพ์เอชชิ่ง
1086.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดจำลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดจำลองการทำงานของระบบโรงงานอัตโนมัติ
1087.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปั๊มทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดปั๊มทดสอบ(ครุภัณฑ์การศึกษา)
1088.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา เครื่องควบคุมและบริหารการสอนภาษา
1089.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก รถบรรทุก
1090.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้าง(ครุภัณฑ์ยานพาหนะ) พ่วงข้างรถจักรยานยนต์
1091.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยาน รถ 3 ล้อ ชนิดถีบ
1092.
ครุภัณฑ์การเกษตร รถไถ รถไถ
1093.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตีน้ำ เครื่องตีน้ำ
1094.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊ม/เติมอากาศ เครื่องยนต์เบนซิน(สำหรับเครื่องปั่นอากาศให้สัตว์น้ำ)
1095.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับข้าว เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวขาว
1096.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับข้าว เครื่องวัดความขาวของข้าว
1097.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(ใช้ในปี 40-51)
1098.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะก่อสร้าง เครื่องเจาะ(ก่อสร้าง)
1099.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องมือทดลองความลาดเท เครื่องมือทดลองความลาดเท
1100.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง นั่งร้าน นั่งร้าน
1101.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไฟส่องเวที ชุดไฟส่องเวที
1102.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องไล่นก เครื่องไล่นก
1103.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบภาพและเสียงห้องเรียน ระบบภาพและเสียงห้องเรียน
1104.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์
1105.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า
1106.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุม/ผสมเสียง เครื่องควบคุม/ผสมเสียง
1107.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน (ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
1108.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตั้งเวลา เครื่องตั้งเวลา (Program Timer)
1109.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องวัดความสว่าง
1110.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์วัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
1111.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
1112.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ แคลมป์มิเตอร์ แคลมป์มิเตอร์
1113.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขาตั้ง(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ขาตั้ง(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
1114.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องสื่อสารภายใน(สำหรับห้องสตูดิโอ)
1115.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด เครื่องควบคุม (ครุภัณฑ์โฆษณา)
1116.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด เครื่องซ้อนสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ไปยังวิดีโอ (ครุภัณฑ์โฆษณา)
1117.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉาย เครื่องฉายภาพทึบแสง(3 มิติ)
1118.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์กระจายเสียง อุปกรณ์เลือกสัญญาณ
1119.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง แฟล๊ซ(กล้องถ่ายรูป)
1120.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ดอลลี่ภาพเคลื่อนไหว
1121.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุม เครื่องผสมสัญญาณเสียง
1122.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์
1123.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โคมไฟผ่าตัด โคมไฟผ่าตัด
1124.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือช่วยคลอด เครื่องมือช่วยคลอด
1125.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฟอก เครื่องฟอก(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1126.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ถังกรองตะกอนหยาบ
1127.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ บันไดขึ้นเตียง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1128.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องล้างทำความสะอาด เครื่องช่วยล้างทำความสะอาดกล้องส่องตรวจทางเดินอาหาร
1129.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตัวแปลงสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
1130.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดระดับแสง
1131.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่า ORP
1132.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ที่เขี่ย(การแพทย์) ที่เขี่ยสิ่งแปลกปลอม
1133.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าทางสมอง
1134.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดการเปลี่ยนและขยายสัญญาณไฟฟ้า
1135.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ชุดวัดน้ำไขสันหลัง
1136.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย
1137.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องอิเล็คโตรโฟรีซิส
1138.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์) ถัง(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1139.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหวานในน้ำตาล
1140.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดสวิงดักแพลงค์ตอน
1141.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องสกัดสมุนไพรแบบต่อเนื่อง
1142.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์ เครื่องเตรียมน้ำบริสุทธิ์
1143.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดเครื่องมือผ่าตัด(วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1144.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้อบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) ตู้อบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
1145.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ปุ่มควบคุมการตอบสนองจากการกระตุ้น
1146.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้า
1147.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องฟลูออโรสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
1148.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดแรงตึงผิว
1149.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกสารด้วยแก๊ส
1150.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องบรรจุแคปซูล
1151.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความหนืด
1152.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
1153.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน โปรตีน
1154.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอ่านไมโครเพลท เครื่องอ่านแถบเรืองแสงบนเจล
1155.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดสกัด (Soxhlet)
1156.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเก็บตัวอย่าง กระบอกเก็บตัวอย่างน้ำ
1157.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ ดิจิตอลเกจสำหรับวัดขนาดอัญมณี
1158.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องระเหยของเหลว เครื่องทำระเหยตัวทำละลาย
1159.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องตอกยาเม็ดแบบโรตารี่
1160.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวาดภาพจากกล้องจุลทรรศน์
1161.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบความตึงของผิว
1162.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องหมุนเหวี่ยง
1163.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกสารชีวโมเลกุล
1164.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องแกสโครมาโตกราฟ
1165.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงการแพทย์ เตียงผ่าตัด
1166.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) หูฟังทางการแพทย์
1167.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องเชื่อมปิดหลอดเลือด
1168.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องขูดหินปูน
1169.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แว่น
1170.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทดสอบ เครื่องทดสอบแรงดันไอน้ำ
1171.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ชุดทดสอบความซึมน้ำของดิน
1172.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ เครื่องตรวจนัยต์ตา
1173.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องสอบเทียบอัตราการไหลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
1174.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องคาร์บอนไดออกไซด์
1175.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองน้ำ
1176.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้า
1177.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์
1178.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ที่นอน ที่นอน
1179.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาไฟฟ้า เตาไฟฟ้า
1180.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
1181.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องบด/ปั่น เครื่องไสน้ำแข็ง
1182.
ครุภัณฑ์โรงงาน ชุดอุปกรณ์การสอนจิวเวอรี่ ชุดอุปกรณ์การสอนจิวเวอรี่
1183.
ครุภัณฑ์โรงงาน ไขควงไฟฟ้า ไขควงไร้สาย
1184.
ครุภัณฑ์โรงงาน เตาอบโรงงาน เตาอบโรงงาน
1185.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องอัด(ครุภัณฑ์โรงงาน) เครื่องอัด(ครุภัณฑ์โรงงาน)
1186.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องมือถอดสปริงลิ้น เครื่องมือถอดสปริงลิ้น
1187.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องทำเกลียว เครื่องทำเกลียว
1188.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปรับความถี่และกำลังดัน เครื่องปรับความถี่และกำลังดัน
1189.
ครุภัณฑ์โรงงาน เลื่อย(ครุภัณฑ์โรงงาน) เลื่อย
1190.
ครุภัณฑ์โรงงาน เลนส์วัดความขนาน เลนส์วัดความขนานของปากวัดไมโครมิเตอร์
1191.
ครุภัณฑ์โรงงาน ตุ้มน้ำหนัก ตุ้มน้ำหนัก
1192.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดการทรงตัว
1193.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา เรือใบ
1194.
ครุภัณฑ์กีฬา ป้าย(ครุภัณฑ์กีฬา) ป้าย(ครุภัณฑ์กีฬา)
1195.
ครุภัณฑ์กีฬา โต๊ะเทเบิลเทนนิส โต๊ะเทเบิลเทนนิส
1196.
ครุภัณฑ์กีฬา ครุภัณฑ์กีฬา(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์กีฬา(ใช้ในปี 40-51)
1197.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีนวดหลัง
1198.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีวงล้อบริหารมือ
1199.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีวงล้อบิดตัว
1200.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีดึงคานคู่
1201.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีบิดตัว
1202.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องเดินวงรี
1203.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ ราวบันไดสระว่ายน้ำ
1204.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์สำหรับสระว่ายน้ำ แท่นสตาร์ทครบชุด
1205.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดกำลังหลังและขา
1206.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ โอโบ
1207.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดีด ผีผา
1208.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ขิม
1209.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี เปิงมาง
1210.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่า แตร
1211.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี มาร์ชิงเบล
1212.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ระฆังราว
1213.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) มัลติเอฟเฟกต์
1214.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดลงข้อมูลบนแผงวงจร RFID ชุดลงข้อมูลบนแผงวงจร RFID
1215.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์กระจายภาระงานของเครื่องแม่ข่าย (Server Load Balancer)
1216.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มอนิเตอร์ มอนิเตอร์ (จอคอมพิวเตอร์)
1217.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ สแกนเนอร์
1218.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องป้อนกระดาษ เครื่องป้อนกระดาษ
1219.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองความจำ เครื่องสำรองความจำ
1220.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยประมวลผล (แม่ข่าย)
1221.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่าย
1222.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Management
1223.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) อุปกรณ์แสดงภาพผ่านระบบเครือข่าย
1224.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์
1225.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือตรวจสอบสายและสัญญาณในระบบเครือข่าย เครื่องมือตรวจสอบสายและสัญญาณในระบบเครือข่าย
1226.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แผงวงจรเครือข่าย
1227.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สระว่ายน้ำ โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1228.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเด็กเล่นฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน
1229.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วสนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1230.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามแบดมินตัน ยูโด และเทควันโด
1231.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามฟุตซอล
1232.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ที่เก็บถังขยะหลังคาคลุม
1233.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สิ่งก่อสร้าง(ป้าย)
1234.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง รั้วหอหญิง วิทยาเขตจันทบุรี(ไม้เฌอร่า)
1235.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ศาลพระภูมิ
1236.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ศาลา
1237.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์
1238.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานกิจกรรมนิสิต(ด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์)
1239.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารชุดบุคลากร E2 วิทยาเขตสระแก้ว
1240.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลพัฒนา2
1241.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์บริการทางแพทย์ตึกท่านผู้หญิง
1242.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต
1243.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารหอประชุมธำรงบัวศรี
1244.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเคมี
1245.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนรวม (วิทยาเขตจันทบุรี)
1246.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์
1247.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาคณะพยาบาลศาสตร์
1248.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ (ร.ร.สาธิตฯ)
1249.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
1250.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักบริการวิชาการ 2
1251.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 3
1252.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารนวัตกรรม 50 ปี (ศาสตราจารย์ ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1253.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารชมรมพุทธศาสนา
1254.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารแสนเจริญ
1255.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ห้องควบคุมสัญญาณไฟจราจร
1256.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต 4 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี
1257.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น หอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
1258.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1259.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ร้านยาสยามบูรพา
1260.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารที่พักพนักงานขับรถสวัสดิการ
1261.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิตนานาชาติ International House
1262.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบประปา
1263.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลม พัดลมดูดอากาศ
1264.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ ชุดบริการยืม-คืน (Staff Station and Tag Programming Unit)
1265.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้ ตู้พักขยะเคลื่อนที่
1266.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า เครื่องประทับตรานูนไฟฟ้า
1267.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เวที เวที
1268.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ เสารับสัญญาณ(ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ)
1269.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เสา(ครุภัณฑ์สำนักงาน) เสา(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
1270.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ลูกหมุนระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ
1271.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู เครื่องหนีบหนังสือสำหรับเจาะรู
1272.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเงินสด ลิ้นชักเก็บเงินอัตโนมัติ
1273.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ประตู ชุดระบบการเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ
1274.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องพิมพ์อักษร เครื่องพิมพ์อักษร
1275.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวาง ชั้นวาง
1276.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก ชุดรับแขก
1277.
ครุภัณฑ์สำนักงาน แท่น(ครุภัณฑ์สำนักงาน) แท่น(ครุภัณฑ์สำนักงาน)
1278.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์สำนักงาน(ใช้ในปี 40-51)
1279.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคำนวณเลข เครื่องคำนวณเลข
1280.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้คอนเทรนเนอร์ ตู้คอนเทรนเนอร์
1281.
ครุภัณฑ์สำนักงาน โซฟา โซฟา
1282.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลงานประติมากรรมหินแกรนิต สิงโตหินแกรนิต
1283.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ตรวจจับความตึงตัวกล้ามเนื้อ อุปกรณ์ตรวจจับความตึงตัวกล้ามเนื้อ (Scan EMG Sensor)
1284.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องขัด เครื่องขัด(ครุภัณฑ์การศึกษา)
1285.
ครุภัณฑ์การศึกษา ขาตั้งไม้สำหรับวาดภาพ ขาตั้งไม้สำหรับวาดภาพ/วาดรูป
1286.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดวิเคราะห์(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่
1287.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดจำลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) ชุดจำลองฝึกตรวจร่างกาย
1288.
ครุภัณฑ์การศึกษา จักร จักร
1289.
ครุภัณฑ์การศึกษา มิลดิจิตอล มิลดิจิตอล PEGG
1290.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์กระจายแรง อุปกรณ์กระจายแรงแบบหมุนอิสระ
1291.
ครุภัณฑ์การศึกษา เตาเผา(ครุภัณฑ์การศึกษา) เตาเผาอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 1100 องศาเซลเซียส
1292.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองสำหรับสร้างและรวมตะกอน ชุดทดลองสำหรับสร้างและรวมตะกอน
1293.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องรีด เครื่องรีดโลหะ
1294.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ชุดกล่องควบคุมแก๊สพร้อมฝาปิด
1295.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด
1296.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ศึกษาการแพร่และความเสถียรของเปลวเชื้อเพลิง อุปกรณ์ศึกษาการแพร่และความเสถียรของเปลวเชื้อเพลิง
1297.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับการเดินเรือ ขาตั้งพร้อมชุดติดตั้งแพช่วยชีวิต
1298.
ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนสำหรับการเดินเรือ แพช่วยชีวิตจำลอง
1299.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ เครื่องทำความสะอาดแบบไอน้ำ
1300.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดปฏิบัติการทางภาษา เครื่องควบคุมการกระจายภาพจากสื่อ
1301.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยาน รถจักรยาน
1302.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องนำทางบนถนน เครื่องนำทางบนถนน (GPS)
1303.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หลังคารถบรรทุก หลังคารถบรรทุก
1304.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคราดหญ้า เครื่องคราดหญ้า
1305.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องชั่ง เครื่องชั่ง(ครุภัณฑ์การเกษตร)
1306.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัด(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง) เครื่องอัด(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
1307.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เหล็กดัด เหล็กดัด
1308.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ขายึด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ขายึด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
1309.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตรวจสอบสัญญาณเสียง เครื่องตรวจสอบสัญญาณเสียง
1310.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ
1311.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า) เครื่องวัด(ครุภัณฑ์ไฟฟ้า)
1312.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ วิทยุ-เทป-ซีดี วิทยุ-เทป
1313.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จานรับสัญญาณดาวเทียม จานรับสัญญาณดาวเทียม
1314.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ
1315.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียง ชุดเครื่องเสียง
1316.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมไฟฟ้า เครื่องควบคุมไฟฟ้า
1317.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
1318.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดทดลองระบบสื่อสารข้อมูลขั้นสูง ชุดทดลองระบบสื่อสารข้อมูลขั้นสูง
1319.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องควบคุมไฟฟ้า เครื่องเปิด-ปิด ไฟฟ้าในห้องอัตโนมัติ
1320.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หูฟัง หูฟัง(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ)
1321.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องอ่านบทผ่านเลนส์
1322.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องหน่วงสัญญาณเสียง
1323.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องเทปซิงโครไนต์ เครื่องเทปซิงโครไนต์
1324.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไฟแวบ ไฟแวบ
1325.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ใช้ในปี 40-51)
1326.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องขยายสัญญาณภาพ เครื่องขยายสัญญาณภาพ ต่อจาก คอมพิวเตอร์ ไปยัง โทรทัศน์
1327.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขาตั้ง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) ขาแขวน(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่)
1328.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องแยกสัญญาณ เครื่องแยกสัญญาณ
1329.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องแยกสัญญาณ เครื่องส่งสัญญาณไปที่เครื่องตัดต่อภาพและเสียง(เครื่องผสมสัญญาณ)
1330.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้อง กล้องถ่ายวิดีโอ
1331.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุม เครื่องแปลงสัญญาณภาพเป็นระบบดิจิตอล สำหรับระบบประชุมทางไกล
1332.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องผสมและสลับสัญญาณภาพ
1333.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ เครื่องกระจายสัญญาณหูฟัง
1334.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1335.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน
1336.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องจับความเร็ว เครื่องจับความเร็ว
1337.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอฟัน เครื่องกรอฟัน
1338.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ ฉากกั้นแสงเอกซเรย์
1339.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ
1340.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องปั่น/ผสม(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1341.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เก้าอี้(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เก้าอี้(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1342.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเก็บตัวอย่าง เครื่องเก็บตัวอย่าง
1343.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบด(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องบด(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1344.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องดูดาว ยกเลิกกล้องดูดาว
1345.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กังหันผลิตไฟฟ้า กังหันผลิตไฟฟ้า
1346.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความเข้มแสงแบบพกพาเชิงตัวเลข
1347.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องโต้ตอบสื่อสารกับผู้ป่วย เครื่องโต้ตอบสื่อสารกับผู้ป่วย
1348.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงอ่างล้างมือเดี่ยว
1349.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิตอล
1350.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องปั่นแยกตะกอน
1351.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องผสมสารเคมีในเส้นท่อ
1352.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผนึกซอง เครื่องสำหรับผนึกซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
1353.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หม้อต้ม(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
1354.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โต๊ะ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1355.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม หัวปั่นเหวี่ยง
1356.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องปั่น/ผสม เครื่องผสมสารละลาย
1357.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับ่ควบแน่นไอตัวทำละลาย เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับควบแน่นไอตัวทำละลาย
1358.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า
1359.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องให้ความร้อนก้นกลม เครื่องให้ความร้อนก้นกลม
1360.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์โครงข่าย
1361.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์วัดความดันน้ำ
1362.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดกล่องควบคุมและขยายสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมอง
1363.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ล้างไปเปต
1364.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการแตกตัวของเม็ดยา
1365.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ
1366.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดทดลองการกลั่น (Distillation Unit)
1367.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา
1368.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เครื่องทดลองการผลิตยาอเนกประสงค์
1369.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดศึกษาโครงสร้างสารอินทรีย์
1370.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดเตรียมเนื้อเยื่อ
1371.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดแยกดีเอ็นเอ
1372.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
1373.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณความร้อน
1374.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจาก เครื่องผลิตน้ำ
1375.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฉายแสง เครื่องฉายแสง
1376.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสลายต้อกระจก เครื่องสลายต้อกระจก
1377.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ระบบห้องCLEAN ROOM ระบบห้องCLEAN ROOM
1378.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าหน่วยการยืดของเหล็ก
1379.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย
1380.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดการเรียนการสอน(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดฝึกปฏิบัติการจำลองสถานการณ์การช่วยชีวิตขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยเด็ก
1381.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความสูงคลื่น
1382.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ชุดเยื่อกรองสุญญากาศ
1383.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตู้(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ตู้ปลอดเชื้อ
1384.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างมือและตากับเท้า
1385.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดเครื่องฝึกการใช้อุปกรณ์ AED
1386.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องยก(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1387.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน
1388.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเลเซอร์ เครื่องเลเซอร์
1389.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น เครื่องทำน้ำร้อน/น้ำเย็น
1390.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบ เตาแก๊ส
1391.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องปิ้งขนมปัง
1392.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กระติกน้ำร้อน กระติกน้ำร้อน
1393.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า เครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติสำหรับเครื่องซักผ้า
1394.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำไอศกรีม เครื่องทำไอศกรีม
1395.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว อุปกรณ์สำหรับงานครัว เครื่องผสม
1396.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถตัดหญ้า รถตัดหญ้า
1397.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน เครื่องบัคกรี
1398.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องผลิตเกลือสระว่ายน้ำ เครื่องผลิตเกลือสระว่ายน้ำ
1399.
ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นพิมพ์ แท่นพิมพ์
1400.
ครุภัณฑ์โรงงาน เตาเคลือบ/หลอมโลหะ เตาหลอมโลหะ
1401.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มและตัดโลหะ เครื่องปั๊มและตัดโลหะ
1402.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องพับและม้วนเหล็ก เครื่องพับและม้วนเหล็ก
1403.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องดูดลม เครื่องดูดลม
1404.
ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นกลึง แท่นกลึง
1405.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องลับ เครื่องลับเครื่องมือตัดแบบอเนกประสงค์
1406.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเชื่อมโลหะโรงงาน เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
1407.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์กีฬา แผ่นยางยืนกระโดดไกล
1408.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ จักรยานทดสอบสมรรถภาพ
1409.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ จักรยานนั่งตรง
1410.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องเดินบนอากาศ
1411.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย
1412.
ครุภัณฑ์กีฬา ตะกร้าใส่อุปกรณ์กีฬา ตะกร้าเหล็กใส่ลูกวอลเล่ย์บอล
1413.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีก้าวเดินอากาศคู่
1414.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีซิทอัพ
1415.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานีดึงตัวคู่
1416.
ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย ชุดบริหารกล้ามเนื้อ
1417.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดความจุปอด
1418.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องแปรภาพถ่าย เครื่องแปรภาพถ่าย
1419.
ครุภัณฑ์สำรวจ อากาศยานไร้คนขับ อากาศยานไร้คนขับแบบ Fixed Wing
1420.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดีด จะเข้
1421.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดสี วิโอลา
1422.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดสี เชลโล
1423.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด กีตาร์
1424.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดดีด ฮาร์ฟ
1425.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ แซกโซโฟน
1426.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร รัดเกล้าเปลว
1427.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เมทัลโฟน เมทัลโฟน เสียงอัลโต
1428.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ฉาบ
1429.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องเป่าลมไม้ บาสซูน
1430.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย โมดูล(Module)
1431.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Handle Device)
1432.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดเวิร์คสเตชั่น
1433.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เครื่องเอ็กซ์บ็อก
1434.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนEcho360 อุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนEcho360
1435.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแยกกระดาษ เครื่องแยกกระดาษ
1436.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ หน่วยความจำ
1437.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1438.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบเครือข่ายไร้สาย
1439.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ Fire Wall
1440.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) โมเดม (External)
1441.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องอแดปเตอร์(สำหรับต่อเครื่องพิมพ์)
1442.
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1443.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง บ่อลอย
1444.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนสุนัข
1445.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ฟุตบาท(ทางเท้า)
1446.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ระบบกรองน้ำ ค.ส.ล.
1447.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าและออกโรงเรียนสาธิตฯ
1448.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หอพระ
1449.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานกิจกรรมกองกิจการนิสิต
1450.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง อาคารเก็บเครื่องมือช่าง คณะวิศวกรรม
1451.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โครงข้อแข็งเหล็ก
1452.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนเพาะชำ
1453.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเก็บเครื่องปั๊มน้ำ
1454.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถจักรยานยนต์(อาคารสิรินธร)
1455.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง บ้านพักเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยย่อย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
1456.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ห้องน้ำ (ฝ่ายปฐมวัย รร.สาธิตฯ)
1457.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักนิสิต อาจารย์ บุคลากร 3 หลัง
1458.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากรทางการแพทย์ อาคาร A
1459.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1460.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน ปรับปรุงอาคาร(ยอดยกมา 40-51 ร.ร.สาธิต)
1461.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
1462.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารอนุรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์
1463.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลบำเพ็ญ 4
1464.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง
1465.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสหศึกษา คณะโลจิสติกส์
1466.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการศิลปะ
1467.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสำนักบริการวิชาการ 1
1468.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก
1469.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์(ศูนย์แพทย์)
1470.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
1471.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ(วิทยาเขตจันฯ)
1472.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารภาคคณิตศาสตร์
1473.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียน 60 พรรษา มหาราชินี 2 (QS2)
1474.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1475.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการอัญมณี(วิทยาเขตจันทบุรี)
1476.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
1477.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
1478.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 1
1479.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 2
1480.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 12
1481.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 15
1482.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต
1483.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต(สระแก้ว)
1484.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น ร้านกาแฟสวัสดิการ
1485.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารห้องปฏิบัติการการวิจัยและทดลองผลผลิตเกษตรอินทรีย์
1486.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต 2 หอหญิง (วิทยาเขตจันฯ)
1487.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องปรับอากาศ ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องปรับอากาศ
1488.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตัด เครื่องตัดกระดาษ
1489.
ครุภัณฑ์สำนักงาน กรอบกระจกอบเทมเปอร์ใส สำหรับครอบองค์พระ กรอบกระจกอบเทมเปอร์ใส สำหรับครอบองค์พระ
1490.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ อุปกรณ์ลบสัญญาณแม่เหล็ก
1491.
ครุภัณฑ์สำนักงาน สะเหรี่ยง สะเหรี่ยง
1492.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ขันสาคร ขันสาคร
1493.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรางเลื่อน ชุดรางเลื่อน
1494.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ เก้าอี้
1495.
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องตัด เครื่องตัด
1496.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์
1497.
ครุภัณฑ์สำนักงาน มู่ลี่,ม่านปรับแสง มู่ลี่
1498.
ครุภัณฑ์สำนักงาน หีบเหล็กเก็บเงิน หีบเหล็กเก็บเงิน
1499.
ครุภัณฑ์สำนักงาน พระบรมรูปจำลอง พระบรมรูปจำลอง
1500.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลงานประติมากรรมหินแกรนิต รูปแกะสลักขงจื้อหินแกรนิต
1501.
ครุภัณฑ์สำนักงาน ผลงานประติมากรรมหินแกรนิต ฐานหินแกรนิต
1502.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) เครื่องวัดปริมาตรฟองอากาศในคอนกรีตสด
1503.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลอง(ครุภัณฑ์การศึกษา) บอร์ดทดลอง
1504.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องสร้างต้นแบบสามมิติ เครื่องสร้างต้นแบบสามมิติ
1505.
ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องวัด(ครุภัณฑ์การศึกษา) ขาแม่เหล็ก รุ่นCMB-K
1506.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดลองการควบคุมหุ่นยนต์ การใช้ชุดสื่อการสร้างหุ่นยนต์
1507.
ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ที่นั่งอ่านหนังสือ
1508.
ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดหล่อ เครื่องหล่อเรซิ่นสูญญากาศ
1509.
ครุภัณฑ์การศึกษา กล้อง(ครุภัณฑ์การศึกษา) กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์
1510.
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สัญญาณไฟฉุกเฉิน สัญญาณไฟฉุกเฉิน
1511.
ครุภัณฑ์การเกษตร ปศุสัตว์ ปศุสัตว์
1512.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องตัดวัชพืช เครื่องตัดวัชพืช
1513.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องขยายเกล็ดปลา เครื่องขยายเกล็ดปลา
1514.
ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำ เครื่องล้างท่อ
1515.
ครุภัณฑ์การเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์ จอบหมุน
1516.
ครุภัณฑ์การเกษตร ระบบให้น้ำแบบพ่นหมอก ระบบให้น้ำแบบพ่นหมอกอัตโนมัติ
1517.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องกลึง เครื่องกลึง(ครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
1518.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ เครื่องผสมยางแอสฟัลท์
1519.
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องสั่นคอนกรีต เครื่องสั่นคอนกรีต
1520.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซล ระบบโซล่าเซล
1521.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ป้ายคะแนนไฟฟ้า ป้ายคะแนนไฟฟ้า
1522.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องบันทึกเสียง
1523.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ มิเตอร์ มิเตอร์ไฟฟ้า
1524.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องตั้งเวลา เครื่องเล่นและบันทึกเสียง Sound Repeater(สำหรับเครื่องตั้งเวลา)
1525.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำ ระบบสัญญาณเสียงและสื่อสารไร้สายใต้น้ำ
1526.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไม้ชักฟิวส์แรงสูง ไม้ชักฟิวส์แรงสูง
1527.
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
1528.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ชุดยึดไมโครโฟนสตูดิโอ
1529.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ
1530.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด
1531.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องวงจรปิด เครื่องสลับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (ครุภัณฑ์โฆษณา)
1532.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องนำเสนอ อุปกรณ์สื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์
1533.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบวิดีโอสำหรับห้องประชุม เครื่องขยายสัญญาณเสียง
1534.
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพยนต์ ฉาก(สำหรับห้องสตูดิโอ)
1535.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รถเข็นวิทยาศาสตร์ รถเข็นวิทยาศาสตร์
1536.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจ เครื่องตรวจ
1537.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย
1538.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง เครื่องกรอง
1539.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกลั่น(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องกลั่นน้ำ
1540.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกวน เครื่องกวน(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1541.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องขบนิ่ว เครื่องขบนิ่ว
1542.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด เครื่องมือผ่าตัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1543.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องควบคุม(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
1544.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตะเกียง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ตะเกียง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1545.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องย่อย เครื่องย่อย(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1546.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดสไลด์ ชุดสไลด์(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1547.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ชุดทดลอง(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1548.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระตุ้น เครื่องกระตุ้น
1549.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตา(วิทยาศาสตร์การแพทย์) เตา(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
1550.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฆ่าเชื้อ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ
1551.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพิ่มปริมาณ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
1552.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นรองนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
1553.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง เครื่องกรองโปรตีนสกิมเมอร์
1554.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ถังกรองคลอรีน กลิ่น สี
1555.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกรอง ถังกรองน้ำอ่อน
1556.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ ชุดเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
1557.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เตียงการแพทย์ ที่นอนกันแผลกดทับ
1558.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวต่อออกซิเจน
1559.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกโปรตีน เครื่องแยกโปรตีนตามขนาดแนวตั้ง
1560.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฐานวางตัวอย่างแบบปรับตามแกน X -Y ด้วยระบบมือ
1561.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน
1562.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระจกเงา(วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์)
1563.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องบรรจุสุญญากาศ
1564.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดความชื้นเมล็ด
1565.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องชั่ง(วิทยาศาสตร์การแพทย์) ตาชั่ง
1566.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดักจับแมลง เครื่องดักจับแมลง
1567.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กล้องส่องท่อไต
1568.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับห้องปฏิบัติการ
1569.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมถ่ายภาพและวัดขนาด
1570.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) อุปกรณ์ทำความสะอาดฉุกเฉิน (Emergency Shower)
1571.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดทดสอบสมดุลแรงอัด ชุดทดสอบสมดุลแรงอัดมาร์แชล
1572.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องผลิตน้ำที่ปราศจาก เครื่องทำน้ำที่ปราศจากอากาศ
1573.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแยกสาร เครื่องแยกแถบดีเอ็นเอด้วยกระแสไฟฟ้า
1574.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ เครื่องวัดค่าสะท้อนแสงของวัตถุ(Field Spectroradiometer)
1575.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องสกัด(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องสกัดตัวอย่าง
1576.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องตอกยาชนิดหมุนสากเดียว
1577.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล่องสังเกตการเรืองแสงเหนือม่วง กล่องสังเกตการเรืองแสงเหนือม่วง
1578.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื่น เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น
1579.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ราว(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์)
1580.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดควบคุมอุณหภูมิความชื้น
1581.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องอบ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องอบความร้อน
1582.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องป้อนกลับทางชีวภาพจากกล้ามเนื้อ
1583.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องฆ่าเชื้อ ระบบโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ
1584.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องมือ(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องเชื่อมหลอดแก้ว
1585.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวิเคราะห์(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) เครื่องแยกและวิเคราะห์ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์
1586.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดบอร์ดสมองกล ชุดบอร์ดสมองกล
1587.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดการเรียนการสอน(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์) ชุดการเรียนการสอนเทคนิคทางอณูชีววิทยา
1588.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดอัดแผ่นโปเตสเซียมโบรไมด์ ชุดอัดแผ่นโปเตสเซียมโบรไมด์
1589.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องแกะสลักชิ้นงาน เครื่องแกะสลักชิ้นงาน
1590.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดปฏิบัติการทางสรีรวิทยา
1591.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดวิทยาศาสตร์ หัววัดน้ำหนักแบบแรงดึง อัด
1592.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องเพิ่มประสิทธิภาพสารพันธุกรรม
1593.
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โถเพาะเชื้อ โถเพาะเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรียแบบไร้ออกซิเจน
1594.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดควัน เครื่องดูดควัน(ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว)
1595.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ตู้เย็น
1596.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องบด/ปั่น เครื่องบด/ปั่น
1597.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำ เครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำ
1598.
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ซุ้ม ซุ้มจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเคลื่อนที่
1599.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มตราดุน เครื่องปั๊มนูนไฟฟ้า
1600.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องตัดเหล็ก เครื่องตัดคอนกรีต
1601.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า
1602.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเจียระไน เครื่องเจียระไน
1603.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์
1604.
ครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องขัดกระดาษทราย เครื่องขัดกระดาษทราย
1605.
ครุภัณฑ์โรงงาน ปืนลมยิงตะปู ปืนลมยิงตะปู
1606.
ครุภัณฑ์โรงงาน แท่นตัด แท่นตัดไฟเบอร์
1607.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องกำหนดจังหวะ
1608.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา
1609.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ เครื่องวัดความเร็วการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1610.
ครุภัณฑ์กีฬา ประตูฟุตบอล ประตูฟุตบอล
1611.
ครุภัณฑ์กีฬา สถานีออกกำลัง สถานียืดขา
1612.
ครุภัณฑ์กีฬา ห้องบริการอุปกรณ์กีฬาสำเร็จรูป ห้องบริการอุปกรณ์กีฬาสำเร็จรูป
1613.
ครุภัณฑ์กีฬา ซุ้ม(ครุภัณฑ์กีฬา) ซุ้มบอลลูนเป่าลม
1614.
ครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ระบบหน้ากากควบคุมการจำลองสภาวะอากาศในที่สูง
1615.
ครุภัณฑ์สำรวจ บันได บันได
1616.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องสำรวจ เครื่องสำรวจ
1617.
ครุภัณฑ์สำรวจ เทปวัด เทปวัดระยะเหล็ก
1618.
ครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องกำหนดพิกัด เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวง
1619.
ครุภัณฑ์สำรวจ อากาศยานไร้คนขับ ระบบทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ
1620.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ลูกโหม่ง
1621.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี ฆ้อง
1622.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องสายชนิดสี ไวโอลิน
1623.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องดีด พิณ
1624.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร ชฎาพระ
1625.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) ตู้แอมป์เบส
1626.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เมทัลโฟน เมทัลโฟน เสียงไซปราโน
1627.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อังกะลุง อังกะลุง
1628.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เครื่องตี แฉ
1629.
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อุปกรณ์(ครุภัณฑ์ดนตรี) ตู้แอมป์คีย์บอร์ด
1630.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
1631.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบประชุมทางไกล ระบบควบคุมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(web conference)
1632.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแปลงสัญญาณ เครื่องแปลงสัญญาณ
1633.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือผลิตสื่อ เครื่องมือผลิตสื่อ
1634.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ใช้ในปี 40-51) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ใช้ในปี 40-51)
1635.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย Access Switch
1636.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย จานบันทึกข้อมูล (แม่ข่าย)
1637.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แผงวงจรสำหรับ Core Switch
1638.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย)
1639.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ Anti Virus
1640.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ Spam Mail
1641.
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1642.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิส 1 โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1643.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเปตองโรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญ
1644.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้ามหาวิทยาลัย
1645.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงยิมเนเซียมอเนกประสงค์ วิทยาเขตจันทบุรี
1646.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเรือนผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งสมบูรณ์เพศ
1647.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์
1648.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง ลานจอดรถยนต์
1649.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามเทนนิสแบบมาตรฐาน 1 สนาม
1650.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง สนามวอลเลย์บอลชายหาด
1651.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงจอดรถ
1652.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงอาหาร(ร.ร.สาธิตฯ)
1653.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง แท่นประดิษฐานพระวิษณุกรรม(คณะวิศวกรรม)
1654.
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง โรงเก็บขยะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
1655.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย แฟลตที่พักข้าราชการระดับ 3-4
1656.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเรือนพักรับรอง(A-B)
1657.
อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารเพื่อการพักอาศัย อาคารที่พักบุคลากร (ชุดที่ 3 จำนวน 40 ห้อง)
1658.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์ IEP
1659.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรือนรักษ์ศิลป์
1660.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารโรงอาหารและศูนย์กิจกรรมนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี
1661.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชนและห้องปฏิบัติการผลิตยา
1662.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ
1663.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ
1664.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียน 60 พรรษา มหาราชินี QS1
1665.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1666.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารเรียนตึกการศึกษา
1667.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารปฏิบัติงานภาพพิมพ์ และห้องปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาแกน
1668.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1669.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารพิบูลสุข (ฝ่ายปฐมวัย)
1670.
อาคารสำนักงาน อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (สระแก้ว)
1671.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น บ้านพักผ่อนพนักงานขับรถยนต์
1672.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 7
1673.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพัก 8
1674.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น บ้านพักประจำตำแหน่งอธิการบดี
1675.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น โรงซ่อมบำรุง 1 (ร.ร.สาธิตฯ)
1676.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น โรงซ่อมบำรุง 2 (ร.ร.สาธิตฯ)
1677.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารปฐมวัย
1678.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต(วิทยาเขตสระแก้ว)
1679.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักนิสิต 3 ชั้น วิทยาเขตจันทบุรี
1680.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
1681.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารหอพักเทา-ทอง 4
1682.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
1683.
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น อาคารเพื่อประโยชน์อื่น บ่อพักน้ำเค็มพร้อมระบบกรองน้ำเค็มและอาคารอเนกประสงค์ ระยะที่ 2
1684.
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า